Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

Dnes 16

Vše 42474

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2016, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Diplom vydává Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão - LABRE všem radioamatérům, kteří prokážou potvrzené spojení se stanicemi ve všech 26 brazilských státech a s hlavním městem, Brasilia (PT2) - celkem tedy 27 spojení. Diplom se vydává za spojení CW, SSB, Digital a nebo smíšené (Mixed).

Maďarská radioamatérská organizace MRASZ vydává u příležitost 225 výročí narození Samuela F. B. Morse příležitostný diplom za spojení se speciálními stanicemi HG225MSE, HG225S, HG225A, HG225M, HG225U, HG225E, HG225L, HG225O a HG225R. Spojení je možné navázat libovolným druhem provozu (nejen CW), je však třeba mít všechny uvedené stanice. Aktivita probíhá od 14.4. do 27.4.2016. Diplom vypadá velmi pěkně:

Před 80 lety, 1. března 1936 bylo zahájeno radioamatérské vysílání v Rumunsku. Při této příležitosti pracuje v období 4.3. - 31.3. 2016 speciální stanice se značkou YO80YR5, která připomíná současný prefix Rumunska (YO), 80leté výročí a původní prefix, který byl používán v roce 1936 - YR5.

Přijetí křesťanství v Polsku v roce 966 jeho tehdejším vládcem Polska, princem Měškem je velmi významnou událostí v polské historii. Toto datum je považováno za začátek existence polského státu. Tím Měšek zajistil Polsku místo mezi zeměmi křesťanské Evropy a přispěl také ke sjednocení státu.

Na oslavu této velké události, 1050 výročí křesťanství v Polsku pořádají polští radioamatéři od 1. do 30. akci, během níž bude možné za spojení se speciálními stanicemi získat příležitostný diplom.