Kalendář závodů  

Kalendář závodů

   

Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

Dnes 44

Yesterday 252

Week 296

Month 3996

Vše 221281

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Vážení přátelé, hamové,Logo

právě tento rok to bude dvacet let od založení OKDXF. Při ustavující schůzce se nás tehdy sešlo asi dvacet. Převážná část přítomných byla z radioklubu OK1KSO (OK5W) a právě tehdy jsme se dohodli, že se pokusíme zorganizovat DX expedici tak, jak to předváděli radioamatéři z Japonska, USA a dalších zemí. Po změně režimu se vše zdálo jednoduché. Další roky ale ukázaly, co vše je potřeba zajistit, na co se připravit. Ne vždy jsme se těšili podpoře i z vlastních řad.

Samozřejmě, že tím nejdůležitějším byly a jsou finance. Při přechodu na tržní hospodářství, byly hlavně zahraniční firmy ochotné leccos podpořit. Výsledkem bylo zorganizování expedic do Tichomoří tak, jak to bylo snem mnohého z nás.

Ale první expedicí byla účast v závodě WPX z Albánie pod značkou ZA9A. Bez velké pomoci Vítka OK2ZV a jeho XYL Jany, by to možné nebylo. Rád vzpomínám na exotiku pro nás nevídanou. I když jsme byli v Evropě, tak rozdíl v mentalitě připomínal, kromě jiného, zpěv z mešit. Neuvěřitelné rozdíly třeba jen v rozvodu elektrických sítí nebo telefonů.

Následovalo několik expedic, většinou s účastí v mezinárodních závodech. Cesty jsme si hradili sami a pod značkou OK5DX jsme navštívili několik zemí. Zúčastnili jsme se závodu z Ženevy pod mezinárodní značkou 4U1ITU. V Tunisu pod značkou 3V8BB kde poprvé vysílaly také ženy, IT9ESZ a OK1GB.

Díky podpoře Michala OK1HWB jsme navštívili Vietnam a pod značkou 3W50K jsme uskutečnili expedici na vzácný ostrov Catba IOTA AS-132. Jeho vietnamská XYL nám usmlouvala vždy ceny, které se od turistických lišili ve stovkách procent. Při cestě do Vietnamu jsme s Vláďou OK1CW navštívili Thajsko a jako první Češi jsme díky G3NOM vysílali pod značkami HS0.

Pantelleria IH9/OK5DX byla díky Pavlovi OK1MM znovu objevená destinace pro dobré výsledky v mezinárodních závodech. Pavel, OK1MU, který působil v Libanonu, s velkým vypětím získal oficiální povolení vysílat jako OD5/OK1MU. Pod touto značkou jsme se zúčastnili CQWW závodu. Velké podpory se zajištěním se nám dostalo i od velvyslankyně v Libanonu.

Dalším, kdo nám pomohl realizovat radioamatérské sny byl David, OK1DTP, který zařídil vysílání z Palestiny. Pod značkou E4/OK5DX jsme zažili neuvěřitelné pileupy z celého světa. E4 byla v tu dobu na předních místech žádaných zemí.

Jako expedice pod hlavičkou OKDXF jsem chápal i své aktivity z Karibiku kde díky Lubošovi, KP2AD, jsme navštívili v tu dobu málo navštěvovaný ostrov St. Vincent a pod značkami J8OK a J8OB jsme zažili krásné otevření na 80m, kdy během OKOM kroužku jsme navázali desítky spojení s OK stanicemi. Spolu s Lubošem jsme se snažili získat povolení vysílat ze vzácného Desechea. Intervenovali jsme až u portorického prezidenta, ale podařilo se nám zajistit jen dopravu a zajištění pobytu na ostrově.

Návštěva evropské IOTA EU123 SO7TN/1 už byla jen v holiday stylu. Rovněž aktivita EI/OK5DX a účast v závodech nakonec vyústila v získání irské koncese EI7JW. Další expedice jako KP2/OK5DX, 9A5TN, LX/OK5DX nebo EA9/OK1FCJ byly většinou akce soukromé a hrazené z vlastní kapsy.

S přispěním firmy Alcatel se nám podařilo realizovat nejen můj sen. Expedice Pacifik 1998 byla připravena do nejmenšího detailu. Pacific 1989 a poté Pacific 1990 byly pro nás a pod hlavičkou OKDXF expedice expedic. Další návštěvu pacifického ostrova Christmas organizoval spolu s OK1RI a OK1PD Jarda OK1RD.

Následovalo několik dalších expedic s malou podporou OKDXF. Pavel OK1MU s precizní přípravou aktivoval všechny turecké ostrovy do programu IOTA. Návštěva a aktivace všech ostrovů z programu IOTA pod značkami TC0W, TB0DX, YM0DX, TC098A, TC03W, TC07DX jistě přinesla zájemcům o program IOTA mnoho nových bodů. I na těchto akcích se podíleli členové OKDXF. Škoda, že prvenství vstupu do expedičního světa z bývalých tzv. východních zemí vydrželo krátce. Dnes jsou to Poláci i Rusové, kteří navštěvují vzácné země a umožňují navázat spojení ostatním.

Začali jsme vydávat diplomy na podporu telegrafie. Vydávání plakety za uskutečněná spojení se sto zeměmi na devíti pásmech má podporovat zájem o DXing všepásmově. Rovněž jsme přispěli na technické vybavení dětských kroužků.

Jarda OK2GZ vypracoval pěkné webové stránky, které informovaly nejen o činnosti naší, ale o DX expedicích z celého světa. Uveřejňovali jsme na našich stránkách žebříček zemí, se kterým OK stanice navázaly spojení. Navázali jsme na dlouholetou tradici, kterou uvedl v život již Karel Kamínek, OK1CX. Pro OKDXF stav počtu zemí dlouhá léta sestavoval Standa OK1AU.

Během dvaceti let došlo k velkým změnám nejen v naší ham komunitě a technické úrovni zařízení, ale hlavně ve společnosti. Bohužel změny ve společnosti jsou spíše negativní a na to reagovalo mnoho členů odchodem nebo alespoň kritikou, co je třeba udělat. Bohužel, vždy zůstalo jen u kritiky. Velkým problémem je stále rozpolcenost v názorech a neochota většiny něco udělat pro druhé, v našem případě pro OKDXF, potažmo pro ham komunitu v OK. Diskuzní forum přestalo plnit funkci aktuálních informací o dění v DX světě. Stalo se platformou pro osobní nevybíravé útoky. To spolu s těžkým onemocněním webmastera Jardy skončilo dalším vývojem webu OKDXF. Po dlouhé době se na přechodnou dobu s nedokončeným cílem stal webmasterem Julda OK1NE. Nyní se stránky OKDXF upravují a sjednocují. Doufáme, že v krátké době budou funkční a obohatí informacemi také nové zájemce o DXování. Díky Martinovi OK1RR jsme pro nový web získali řadu užitečných pomůcek, jakou je mapa prefixů a zón připravená pro tisk, informace o FOC a další. Zatím jediným a velmi plodným přispívatelem je Karel OK1EP, který komentuje proběhlé expedice a poskytuje přehled o aktivitách ze zemí, kam se expedice připravují nebo právě proběhla. Cílem OKDXF bude i do budoucna přinášet zajímavosti nejen o provozu, ale mapovat i historii expedic z jednotlivých zemí. Rovněž je naším cílem informovat o diplomech, technice, podmínkách šíření a podporovat telegrafní provoz. Nedávno se hovořilo o znovu obnovení telegrafního klubu. Rádi takovou aktivitu podpoříme.

Naposledy jsme velice skromně podpořili expedici OK1FCJ a OK6DJ do africké Burkina Faso XT2. Bohužel jsme po kritice a následných útocích zrušili i základní podporu v příspěvcích 100 Kč ročně, což se některým zdálo jako vyhozené peníze. To nám pomáhalo financovat poplatky spojené s provozem webu a uhradit nezbytnou korespondenci. Nemálo z Vás poskytlo i větší částky pro případné expedice a za to se patří poděkovat. Já sám bych si přál, aby OKDXF zůstala i nadále v povědomí radioamatérů. Společně si přát, aby se zlepšila situace nejen finanční, ale morální a narovnaly se vztahy mezi radioamatéry, kteří měli krédo, které naplňovalo náš hamspirit.

 

Slávek, OK1TN     (2014-03-23)