(Kam kráčaš DXCC? - časť III.)

V kritériách DXCC prišlo od vzniku tohto programu k viacerým zmenám. K tým radikálnejším však prišlo až v roku 1998. Zmeny sa týkali definície zeme DXCC, kde bolo prijaté rozhodnutie že entita, ak chce byť zaradená do zoznamu zemí DXCC, musí spĺňať aspoň jedno z kritérií:

 1. musela byť členským štátom OSN, alebo
 2. jej rádioamatérska organizácia musela byť členom IARU, alebo
 3. mala od ITU pridelený samostatný blok prefixov

Ďalšie zmeny sa týkali vzdialenostných kritérií v prípade ostrovov, ale to teraz nie je podstatné. Na základe splnenia niektorého z uvedených kritérií boli do zoznamu zemí DXCC zaradené viaceré entity. Ostrovy Temotu (H40), polynézske ostrovy Markézy (FO/M) a Austral (FO/A), kaledónsky ostrov Chesterfield (FK/C) a ostrov Ducie (VP6/D).

A teraz sa vráťme späť do roku 2003. Písal som o tom v predchádzajúcich článkoch, ale nezaškodí si to v krátkosti pripomenúť. Dňa 4. 11. 2003 bola na svojej ustanovujúcej schôdzi v Pago-Pago založená rádioamatérska organizácia Americkej Samoy (KH8) – ASARA (American Samoa Amateur Radio Association). Iniciátorom bol Kan JA1BK, ktorý si vyhliadol ostrov Swains (ktorý spĺňa vzdialenostné kritériá) ako ďalšiu potenciálnu zem DXCC. Ale Americká Samoa, ku ktorej ostrov patrí, je zámorské územie USA. Z toho logicky vyplýva, že nemôže byť členom OSN a nemôže mať pridelený ani samostatný blok prefixov. Ak chcel Kan z realizovať svoj cieľ, presvedčil miestneho rezidenta Larryho AH8LG, aby na ostrove založili rádioamatérsku organizáciu. A stalo sa. ASARA zároveň požiadala o prijatie za riadneho člena IARU a požiadala prezidenta ARRL o podporu tejto žiadosti. Stanovisko ARRL bolo však zamietavé. O prijatí za člena IARU však nerozhoduje ARRL, ale konferencia IARU. Vo februári 2004 sa v Taipei na Taiwane konala konferenciu IARU Region 3, ktorá mala o žiadosti rozhodnúť. Na konferencii bola silná protiamerická lobby v čele s JA1BK a reálne hrozilo, že konferencia odhlasuje prijatie ASARA do IARU a tým pádom budú splnené podmienky pre uznanie ostrova Swains za samostatnú zem DXCC. Aby tomu Američania zabránili, siahli na kritériá DXCC a jednu z podmienok – členstvo v IARU z nich vypustili. A čuduj sa svete...

KH8SI

19. - 20. 1. 2018 sa konalo Stretnutie riaditeľov ARRL na ktorom bolo schválené nové kritérium pre politické entity (zeme DXCC). Pôvodné kritéria boli nasledovné: Ak má byť politická entita zaradená na zoznam zemí DXCC, musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:

 1. Musí byť členským štátom OSN, alebo
 2. Musí mať od ITU pridelený samostatný blok prefixov, alebo
 3. Entita musí mať stálych obyvateľov, riadi ju vlastná vláda, nachádza sa najmenej 800 km od materskej zeme a navyše musí byť vedená na:
  1. zozname závislých území a oblastí zvláštnej suverenity ktoré sú vedené na Ministerstve zahraničných vecí USA, alebo
  2. na zozname „ Nezávislých území“ vedených Organizáciou spojených národov (OSN).

K týmto bodom bolo pridané ďalšie kritérium: alebo

 1. Entita musí byť členskou organizáciou IARU, ale ak je potencionálna entita členskou organizáciou IARU, musí byť zároveň aj na „Zozname nezávislých štátov vedenom na Ministerstve zahraničných vecí USA“. Aby politická entita spĺňala toto kritérium, musí byť vedená na oboch zoznamoch.

Napriek tomu, že Norm Fusaro W3IZ, manager ARRL pre rádiošport povedal v diskusii počas Predstavenstva, že sa pri tomto návrhu nezaoberali žiadnou konkrétnou entitou (HF Happenings 781 Volume 15, Issue 44, the week of 22 January 2018), je všetkým ostatním jasné, že to je „ušité“ presne na Kosovo. Pripomínam ešte, že o zaradení Kosova do zoznamu zemí DXCC sa rozhodovalo na Stretnutí riaditeľov ARRL už v júli 2014. Predložené návrhy však neboli prijaté. Podrobne je to opísané v článku QUO VADIS DXCC? (II), takže sa k tomu nebudem vracať.

V roku 2014 podala Kosovská rádioamatérska organizácia SHRAK žiadosť o prijatie do Svetovej rádioamatérskej organizácie IARU. V korešpodenčnom hlasovaní napriek značnému lobizmu prezidenta IARU Region 1 Hansa Blondeela Timmermana PB2T bola ich žiadosť zamietnutá. S tým sa však nepočítalo. O niekoľko mesiacov neskôr vyhlásil vtedajší prezident IARU Region 1 nové hlasovanie a toto bolo úspešné, takže SHRAK sa stala riadnym členom IARU. Na tomto mieste chcem vyhlásiť, že som tým posledným človekom, ktorý by neprial Kosovu byť na zozname zemí DXCC. V prípade Kosova však boli porušené všetky zákony, ktoré sa porušiť dali. Kosovo získalo nezávislosť Parlamentným hlasovaním v roku 2008. Rádioamatérska organizácia SHRAK bola založená v roku 2012 a v septembri toho istého roku sa uskutočnila aj prvá veľká expedičná prevádzka pod značkou Z60K, ktorej sa zúčastnil Martti OH2BH, Nigel G3TXF, Hans PB2T a mnohí ďalší veľmi známi a populárni rádioamatéri. Aj tu je treba objektívne povedať, že povolenie prevádzky pod značkou Z60K vydal Kosovský Telekomunikačný regulátor (TRA) na meno Hans Blondeel Timmerman, PB2T, platné od 17. 9. do 24. 9. 2012.

Z60K license

Ale na druhej strane DX-man takého formátu, akým Martti, OH2BH bezpochybne je a Hans, PB2T, prezident IARU Region 1, museli vedieť (a nepochybujem o tom, že aj vedeli) že používanie tejto značky s prefixom Z6, ktorý nebol nikým vydaný je nelegálne. O vydanie prefixu nežiada rádioamatérska organizácia. O vydanie prefixu žiada štát cestou svojho Telekomunikačného Regulačného úradu, pretože štát používa tento prefix na označenie svojich lietadiel, lodí a telekomunikačných zariadení. Rádioamatéri sú na samom konci používateľov tohoto prefixu. Kosovo však NIKDY nepožiadalo o členstvo v ITU (pozri https://www. itu. int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/administrations_members. aspx a nemá ani špeciálny ITU štatút, ako napr. Palestína (In accordance with ITU PP Resolution 99 Rev. Guadalajara, 2000). Palestína nie je členom ITU ani OSN, ale napriek tomu vlastný prefix (E4) získala. To, že si Kosovo svojvoľne pridelilo prefix Z6, dokazuje aktuálny oficiálny ITU on-line zoznam pridelených prefixov (https://www. itu. int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series. aspx), kde môžete vidieť, že prefix Z6 tam nie je vôbec uvedený.

Pretože diplomy DXCC vydáva ARRL, tak ARRL určuje aj podmienky za akých sa diplomy vydávajú. Z toho dôvodu sú dve veci nespochybniteľné. Rádioamatérska organizácia Kosova SHRAK je členom IARU a je vedená na „Zozname nezávislých štátov Ministerstva zahraničných vecí USA“. Z toho vyplýva, že spĺňa všetky podmienky, aby bola zaradená do zoznamu DXCC ako 340. zem.

Načo sú však v zozname DXCC politické entity. Väčšina z nás očakávala, že Predstavenstvo ARRL zaujme stanovisko k takým „zemiam“, ako je Scarbourogh Reef (BS7), Severná Kórea (P5), Turkmenistan (EZ), Mt. Athos (SV/A) a našli by sa aj ďalšie. Clinton B. DeSoto W1CBD, zakladateľ programu DXCC, sa musí v hrobe obracať!

29. 1. 2018

Števo Horecký, OM3JW