Rozhodnutie Výkonného výboru IOTA o tom, že nové skupiny budú pribúdať do zoznamu IOTA raz za 5 rokov sa naplnilo 22. 6. 2019 vo Friedrichshafene. Tentoraz bolo rozdelené na dve časti. V prvej časti bolo zaradených do zoznamu IOTA šesť nových skupín na Kongrese RSGB 14. 10. 2018 (EU-192, OC-297, NA-249, NA-250, AS-204 a AS-205 – všetky už boli aktivované). Druhých šesť skupín bolo pridaných do zoznamu IOTA práve na celosvetovom stretnutí rádioamatérov vo Friedrichshafene 22. 6. 2019. Najbližšia zmena v IOTA zozname sa uskutoční v roku 2024.

Nové skupiny majú pridelené dočasné referenčné čísla. To znamená, že definitívne budú potvrdené až po prvej aktivite, ktorá sa uskutoční po 22. 6. 2019 v prípade, že aktivácia splní podmienku urobiť minimálne 1000 spojení, z ktorých aspoň jedno musí byť z každého zo šiestich kontinentov (EU, AF, AS, NA, SA, OC). Až po potvrdení referenčného čísla sa budú brať do úvahy spojenia z predchádzajúcich aktivít. Napríklad, FO5RH žije na ostrove Tatakoto (ex OC-066, po rozdelení OC-298) a mnohí z nás majú jeho QSL za spojenia s predchádzajúcich rokov. Tieto QSLs si budete môcť započítať za OC-298 až po tom, keď FO5RH predloží dôkaz, že po 22. 6. 2019 urobil 1000 spojení so šiestimi kontinentmi, alebo sa na ostrov uskutoční nová expedícia, ktorá splní požadované kritéria.

Pridaním týchto šiestich nových skupín sa zvýšil počet IOTA skupín na 1172, z ktorých bolo doteraz aktivovaných 1131 (zostáva teda aktivovať 41 skupín). V súčasnom zozname IOTA je 33 skupín, ktoré nemajú pridelené žiadne ref. číslo (väčšina z nich v Antarktíde). Niektoré z nich budú vo vhodnom čase odstránené zo zoznamu, aby sa mohli pridať ďalšie a dodržal sa tak dohodnutý strop 1200 skupín.

NOVÉ SKUPINY:
AS-206 - JA1, 2, 7, 0. Honshu’s Coastal Islands East sa nachádza na súradniciach 33º43 - 41º35N a 136º00-142º15E. Nová skupina bola vytvorená rozdelením skupiny AS-117 v súlade s kritériom „veľkého ostrova“, ktoré umožňuje vytvoriť z pobrežných ostrovov viac skupín. Ostrovy zostávajúce v skupine AS-117 sú teraz v IOTA zozname pod názvom Honshu’s Coastal Islands West a nachádzajú sa na súradniciach 33º24 - 37º54N a 130º00 - 137º38E. Patria do nej stanice s prefixami JA 3, 4 a 9 pozdĺž ostrova Honšú. V oboch skupinách bola doteraz značná aktivita.

AS-207 - R0K Chukchi Sea Coast Centre group, Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Russia – Asia. Súradnice 68º08 - 69º27N a 178. 00E-177. 00W. Jediný známejší ostrov v novej skupine je Kosa Dvukh Pilotov. Táto skupina bola vytvorená rozdelením súčasnej AS-174 Chukchi Sea Coast West group a jej nové súradnice sú 69º27–70º00N a 172. 30-178. 00E. Z novej skupiny nebola doteraz žiadna aktivita. Ostrov Kosa Dvukh Pilotov sa v zozname IOTA v skupine AS-174 ani neuvádzal, pretože bol pred mnohými rokmi pre nedostatočné znázornenie na mape zo zoznamu odstránený.

OC-298 - FO Tatakoto Atoll, Tuamotu Islands French Polynesia. Súradnice tejto novej skupiny sú 17º15–17º25S a 138º11–138º35W. Tento ostrov bol predtým súčasťou súostrovia Tuamotu OC-066, ale od ostatných ostrovov tejto veľkej skupiny je vzdialený najmenej 154 km. V predchádzajúcich rokoch sa z atolu Tatakoto uskutočnilo niekoľko aktivít (FO0CLA, TX5TES, FO5RH). Zmena spočíva len v tom, že atol Tatakoto sa odstráni zo skupiny OC-066. Názov skupiny sa zachová (Tuamotu Archipelago).

OC-299 - V6 Yap East group, State of Yap, FSM (ostrovy Elato, Lamotrek, Olimarao, Pikelot, West Fayu) 07º15–08º15N a 145º40–147º45E. Tieto ostrovy boli predtým súčasťou ostrovnej skupiny OC-132 East Yap group, ale od ostatných ostrovov tejto skupiny sú vzdialené najmenej 160,5 km. Z týchto ostrovov nebola doteraz žiadna aktivita. Skupina OC-132 sa premenúva na Yap Center group a zostávajú v nej ostrovy Eauripik, Faraulep, Gaferut, Ifalik a Woleai a nové súradnice sú 06º35–09º20N a 142º55–145º40E.

OC-300 - T31 McKean and Nikumaroro Atolls, Phoenix Islands, Central Kiribati, Kiribati (ostrovy McKean, Nikumaroro) 02º30–05º00S a 173º00–174º50W. Tieto ostrovy boli predtým súčasťou skupiny OC-043 Phoenix Islands, ale od ostatných ostrovov tejto skupiny sú vzdialené najmenej 230 km. Z týchto ostrovov nebola doteraz žiadna aktivita. V pôvodnej skupine OC-043 zostanú ostrovy Birnie, Enderbury, Kanton, Manra, Orona a Rawaki. a nové súradnice sú 02º30–05º00S a 170º25–173º00W.

SA-101 - CE0 Alejandro Selkirk Island, Juan Fernandez Archipelago, Chile (Alejandro Selkirk Is.) 33º35–33º55S a 080º35–081º00W. Tento ostrov bol predtým súčasťou súostrovia Juan Fernandez SA-005, ale od ostatných ostrovov tejto skupiny je vzdialený asi 159 km. Doteraz z neho nebola žiadna aktivita. V skupine SA-005 zostanú ostrovy Robinson Crusoe a Santa Clara a skupina bude premenovaná na Juan Fernandez Archipelago (Robinson Crusoe Island). a nové súradnice sú 33º30–33º50S a 078º40–079º05W.