Tri mesiace po smrti Apolla SV2ASP/A napísal mních Iakovos SV2RSG list, ktorý bol v plnom znení uverejnený na stránke DX-world a v skrátenej forme aj v rôznych DX Bulletinoch, v ktorom spochybňuje legálnosť Appollovho vysielania z Mt. Athosu. Najprv si povedzme, kto je mních Iakovos. Iakovos Kotlumusian žije v kláštore Koutloumousiou a v roku 2015 za pomoci Georga SV1RP zložil rádioamatérske skúšky a získal koncesiu so značkou SV2RSG.

Zároveň sa stal členom Helénskeho rádioklubu a je aj členom Gréckej rádioamatérskej organizácie RAAG. Pretože jeho trvalým QTH je Mt. Athos, nemusí vraj pri vysielaní používať za svojou značkou /A ako používal Apollo, pretože všetci vedia, že /A znamená alternatívne QTH stanice. (Ale milý Iakovos, Tvoja značka bola vydaná v Grécku v čase keď si žil v meste Serres a tak pri vysielaní z Mt. Athosu musíš používať /A - pozn. JW). V roku 2016 sa umiestnil v CW časti WPX Contestu na 2. mieste v EU a na 7. mieste na svete v kategórii LPAB (Low Power, All Bands). A teraz k samotnému listu.

Iakovos v ňom uvádza, že pravosť jeho koncesie SV2RSG sa dá overiť na príslušných štátnych úradoch v Solúni, alebo na Ministerstve telekomunikácií v Aténach. Tento list píše preto, aby sa rádioamatérska komunita dozvedela pravdu, ako to vlastne bolo s legálnosťou rádioamatérskej prevádzky Apolla SV2ASP/A, ktorého nazýva svojim dobrým priateľom. Nikoho totiž doteraz nezaujímalo, či mal Apollo súhlas k rádioamatérskej prevádzke od Svätej rady. Podľa Iakovosa takéto povolenie nikdy nedostal a preto bola jeho rádioamatérska prevádzka nelegálna. Svätá rada mu povolila použiť jeho vysielacie zariadenie výhradne pri prírodných a iných enviromentálnych katastrofách v prípade, že zlyhá bežné telefonické spojenie. Dôvodom zriadiť takéto náhradné spojenie bolo vypuknutie ničivého požiaru s katastrofálnymi následkami na Mt. Athose, keď bolo telefonické spojenie s ostatným svetom prerušené. V skutočnosti však nikdy neexistovalo povolenie na takmer každodenné spojenia s rádioamatérmi na celom svete. A ani nebolo v záujme Svätého spoločenstva zaoberať sa touto otázkou, pretože mali oveľa závažnejšie vlastné problémy, než riešiť individuálnu činnosť jedného mnícha a navyše pojem „rádioamatér“ považovali za odporujúci a nesúvisiaci s mníšstvom a jeho tradíciou.

A teraz opäť vlastný komentár. Asi to nebude celkom tak, ako to Iakovos popisuje. Na jeden strane nazýva Apolla svojim dobrým priateľom, ale na druhej strane spochybňuje jeho rádioamatérsku prevádzku. Žeby Svätá rada nevedela nič o rádioamatérskom vysielaní z Mt. Athosu? Spomeňme si na rok 2015, keď Yuris, YL2GM prišiel aj so skupinou ďalších operátorov na Mt. Athos na základe udelenia pútnických víz od Svätej rady výhradne kvôli rádioamatérskej prevádzke. Veľa sa o tom v tom čase popísalo. Veľkú "zásluhu" na tom, že sa prevádzka nakoniec neuskutočnila, majú Gréci, ktorí nemohli "prežuť", že sa na Mt. Athos dostane niekto iný než oni. YL operátori mali pôvodne pracovať 19.-28. 5. 2015 pod značkou SV2/YL7A. Yuris, YL2GM pri príprave expedície navštívil tri krát Mt. Athos a pri každej návšteve dostal pred viacerými svedkami od dvoch najvyšších predstaviteľov Mníšskej Republiky ústne povolenie k rádioamatérskej prevádzke, ktorá sa mala uskutočniť mimo kláštorov zo stanového tábora. Na tomto základe Yuris 14. 5. 2015 publikoval pripravovanú DX expedíciu. Hneď na druhý deň sa však Kostas SV1DPI a SV2IR telefonicky spojili s Apollom SV2ASP/A, ktorý bol v tom čase v Grécku na zbere olív a na základe ich informácií im Apollo sľúbil, že sa spojí so Svätou radou, ktorú tvorí 20 čelných predstaviteľov kláštorov (medzi nimi bol aj Apollo), ktorí rozhodujú o všetkom, čo sa na území Mníšskej Republiky deje. Isté je, že Apollo ovplyvnil rozhodnutie Svätej rady do takej miery, že Svätá rada nielenže nedala povolenie k rádioamatérskej prevádzke, ale zrušila aj ich pútnické víza a zakázala im vstup na ich územie. YL operátorom po namáhavej 2700 km ceste cez LY, SP, OM, HA, YO, LZ a SV neostávalo nič iné, len sa opačným smerom vrátiť späť domov. Nie všetci svätí sa chovajú ako svätí a o Apollovi to platilo stonásobne... Negatívnu skúsenosť s ním má aj Slávek OK1TN, ktorý sa pred rokmi o prevádzku z Mt. Athosu tiež pokúšal.

Mních Iakovos, ako ďalej píše vo svojom liste, má záujem o legalizáciu rádioamatérskej prevádzky z Mt. Athosu. Túto problematiku najskôr vysvetlil predstaveným Svätého kláštora Koutloumousiou v ktorom žije a na základe toho ho predstavený kláštora spolu s ďalším mníchom poslal ako delegáciu za predstaviteľmi Svätej Epistázie Svätej komunity na Mt. Athose ktorými bol Svätý protepistát a ďalšie dva kláštorné epistáty (supervízori), ktorí o tom mali rozhodnúť. Hneď sa však ukázalo, že Svätý protepistát a kláštorné epištáty nevedia nič o tom, čo je rádioamatérstvo, aké má výhody a ako funguje. Napriek snahe Ikovosa im to vysvetliť a ochote odpovedať na všetky otázky, nikto z nich nebol presvedčený o prínose takejto aktivity pre kláštory. Naopak v odpovedi na túto prezentáciu sa kriticky vyjadrovali voči mníchovi Apollovi a jeho rádioamatérskej aktivite. Všetko je to na hlavu postavené. Nikto z členov Svätej rady si nevšimol, že Apolla navštevovali zahraniční rádioamatéri, nikto si nevšimol, že tam stavali stožiar s obrovskou anténou (JH1AJT a ďalší), nikto si nevšimol, že do kláštora chodia tisíce listov (direkty s USD) na Apollovu adresu...

Iakovos v závere svojho listu vyzýva rádioamatérov, aby posielali listy a emaily Svätej rade, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a povolila rádioamatérsku prevádzku z kláštorov Mt. Athosu a vymenovala mníšskeho operátora, zodpovedného za túto prevádzku. Listy a emaily však musia byť písané s najväčšou úctou, aká Svätej rade prináleží.

Števo Horecký, OM3JW