Na list mnícha Iakovosa SV2RSG, ktorý som uverejnil pod názvom „Mount Athos ešte raz“ (príloha IDXP 1459) zareagoval Kostas, SV1CQN, ktorý píše, že list od Iakovosa SV2RSG obsahuje množstvo nepresností a zavádzajúcich tvrdení o postavení a činnosti Apolla SV2ASP/A a bolo by voči nemu nespravodlivé, keby to neuviedol na správnu mieru.

  1. Apollo získal koncesiu v roku 1988 a vysielať začal až v roku 1989, keď dostal formálne povolenie od Svätej rady. Tento dokument je stále uverejnený na www.qrz.com/db/sv2asp. Je pravdou, že dôvodom pre udelenie rádioamatérske koncesie Apollovi bolo zabezpečiť náhradné spojenie s kláštormi v prípade katastrofických situácií, ale Svätá rada mu nestanovila žiadne obmedzenia, týkajúce sa rádioamatérskej prevádzky, čo si môže každý, kto ovláda gréčtinu, prečítať na dokumente. Tento dokument je opečiatkovaný štvorstrannou pečiatkou Rady, ktorá predstavuje všetkých štyroch zodpovedných zástupcov Rady a ich súhlas s Apollovou činnosťou.
  2. Jeho stanica bola umiestnená vo Svätom kláštore Docheiariou, tak ako je to uvedené aj v jeho koncesnej listine. Ale koncesia bola vydaná na značku SV2ASP, pretože Mt. Athos nemal pridelený samostatný prefix. Apollo preto požiadal Ministerstvo telekomunikácií o vydanie samostatného prefixu pre Mt. Athos, ale proti jeho požiadavke bolo niekoľko gréckych rádioamatérov a tak Ministerstvo telekomunikácií Apollovu žiadosť zamietlo. Preto začal používať značku SV2ASP/A.
  3. Ak by jeho rádioamatérska činnosť nebola povolená Svätou radou, alebo by bolo nežiaduca, jednoducho by mu túto činnosť zakázali. Ale neurobili to.
  4. Do roku 2015 nebolo potrebné mať súhlas Svätej rady k vysielanie z Mt. Athosu. Všetko spôsobil SV1RP, ktorý navštívil mnícha Iakovosa a pod zámienkou „školenia mníchov“ stade vysielal. V dôsledku tejto nepovolenej prevádzky vydala Svätá rada 28. 6. 2015 nariadenie, v ktorom sa uvádzalo čo je už známe, že každú rádioamatérsku prevádzku musí schváliť Svätá rada.

Je nečestné, priamo či nepriamo obviňovať niekoho, kto už nie je medzi nami a šíriť o ňom klamstvá po celom svete. Musíme byť Apollovi vďačný za jeho snahu umožniť nám 30 rokov pracovať s touto zemou DXCC… Toľko Kostas, SV1CQN

Števo Horecký, OM3JW

 

Dokumenty:

Licencia Svätej rady

Licencia Svätej rady


 

.. a jej preklad do angličtiny

... a jej preklad do angličtiny

 


 

 Licencia k provoze z kláštora

Licencia k práci z kláštora

Pozn. red.: Zobrazené dokumenty sem byly přetaženy z QRZ.COM, protože je pravděpodobné, že se dříve či později z původního místa ztratí.