Ti starší z nás určitě pamatují Čínu jako velmi vzácnou zem, kde byla aktivní pouze jediná klubovní stanice – BY1PK, umístěná v Pekingu.

BY1PK

Odtud mohli pod dozorem pracovat jen politicky prověření operátoři a stanice se objevovala na pásmech jen velmi vzácně. Podobné to bylo i s Taiwanem, odkud pracoval pouze Tim, BV2A. V 90. letech minulého století se situace začínala pomalu měnit. Nejdřív se objevovaly pouze kolektivní stanice s prefixem BY, dozor zpočátku trval i nadále, ale stanic bylo víc (BY1QH, BY5RA, BY8AA a další), takže Čína pomalu přestávala být vzácností. Na Taiwanu došlo přímo k explozi nových značek, kterých se objevily desítky, takže v roce 2000 musel mít Taiwan i Čínu prakticky každý, kdo byl na pásmech a zajímal se o DX provoz.

Již v 90. letech byl vypracován systém tříd a prefixů podle čínských provincií. V roce 2019 se uváděl počet vydaných koncesí v Číně na 150 000.

V zemi v současnosti existují tři operátorské třídy (operator type) s následujícím rozsahem oprávnění:

Operator type

Pásma

Výkon

A

amatérská pásma mezi 30 – 3000 MHz

≤ 25 W

B

všechna amatérská pásma

≤ 100 W do 30 MHz

≤ 1W 135,7 – 137,8 kHz

≤ 15 W 5351,5 – 5366,5 kHz

 

≤ 25W nad 30 MHz

C

všechna amatérská pásma

≤ 1000 W do 30 MHz

≤ 1W 135,7 – 137,8 kHz

≤ 15 W 5351,5 – 5366,5 kHz

 

≤ 25W nad 30 MHz

Prefixy jsou rozděleny do celkem 10 zón (číselných distriktů), Taiwan, Hong Kong a Macao (Macau) jsou uvedeny jen pro úplnost:

 

Prefixy - zóny

BY prefix

Syntaxe značky je následující:

1. písmeno – pro kontinentální Čínu i Taiwan vždy B. Hong Kong (VR) a Macao (Macau) (XX) jsou uvedeny jen pro úplnost a zásady syntaxe značek se jich netýkají.

2. písmeno – označuje třídu.

A

Type C

D

Type B

G, H 

Type A

I

IOTA Station

T

Special event Station

Y

Club Station

 

Číslo odpovídající zóně (distriktu). Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce Prefixy – zóny a v následující mapce:

BY provinces

Mapa rozdělení čínských zón (distriktů) dle provincií

(kliknout pro zvětšení)

 

Analyzovat značku pomohou následující příklady:

BA4MM – operátor nejvyšší třídy (C), provincie Shandong

BD8MC – operátor druhé nejvyšší třídy (B), provincie Guizhou

BG2AUY – operátor nejnižší třídy (A), provincie Heilongjiang

Objevují se také prefixy BJ a BK, příp. další, které jsem zatím neslyšel. Za zmínku stojí také závodní a speciální stanice s prefixem B (např. B4K, B1B apod.)

Zdá se však, že rozdělení dle tříd neplatí tak úplně, o čemž vás přesvědčí bombastické signály stanice BG2AUY, zatímco signály stanic BA mohou být ve stejný okamžik na hranici čitelnosti. BG stanice by podle tabulky rovněž neměla být na KV, avšak jsou tam, stejně tak i BH. Není ovšem jasné, jestli se po zvýšení třídy automaticky mění značka nebo si operátor ponechává stávající – vše nasvědčuje tomu, že stávající značka zůstává v platnosti i po zvýšení třídy.

 

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_operator#Demographics