V poslednom čase som dostal od rádioamatérov z OK aj OM niekoľko mailov ktorých spoločným znakom sú vzťahy medzi rádioamatérmi a žiadajú ma, aby som k tomu zaujal svoje stanovisko. Takže tu je:

  • neposudzujem rádioamatérov podľa ich národnosti,

  • neposudzujem rádioamatérov podľa toho koľko majú, potvrdených zemí DXCC, prefixov, alebo IOTA ostrovov,

  • neposudzujem rádioamatérov podľa toho či sa venujú CW alebo DIGI prevádzke, vrátane FT4 a FT8,

  • neposudzujem rádioamatérov podľa toho, či majú na stene svojho hamshacku plnú stenu 5 bandových diplomov, plnú policu víťazných trofejí z kontestov, alebo vo svojich PC len niekoľko príležitostných, pre niekoho bezcenných diplomov napr. z UA.

Posudzujem rádioamatérov len podľa ich tolerantnosti k tomu, čo som napísal vyššie. Tak ako všetko v dnešnom modernom svete, aj rádioamatérstvo sa rozvíja a každému, kto sa tomuto krásnemu koníčku venuje, umožňuje vybrať si to, čo ho uspokojuje a čo mu prináša radosť. Neodsudzujme, neponižujme tých ktorí sa venujú prioritne FT4/FT8 prevádzke, ani tých ktorí sú zberateľmi rôznych, zase pre niekoho bezcenných diplomov či už z UA, UR alebo z iných častí sveta. Majme stále na pamäti, že nie každý má technické a časové možnosti alebo operátorské schopnosti získavať obtiažne diplomy a trofeje. Sám mám iné priority v rádioamatérskej činnosti, ale nikdy by som si nedovolil odsudzovať a kritizovať tých, ktorí majú svoje rádioamatérske priority postavené na inom leveli. Tak ako mnohí z nás, aj ja mám rád CW prevádzku. Ale to mi nebráni tak, ako to nebráni mnohým mojim priateľom venovať sa aj FT4/FT8 prevádzke. Lebo nech sa to zdá pre mnohých nelogické, aj ja mám z tých spojení radosť.

Myslím, že už som to raz niekedy napísal, ale nezaškodí si to pripomenúť. Guigliemo Marconi, vynálezca prenosu rádiových signálov na veľkú vzdialenosť, ktorý tým položil základy rádioamatérstva, povedal: „Rádioamatérstvo by malo ľudí spájať, nie rozdeľovať“. Nezabúdajme na to!

Števo Horecký, OM3JW