Tí ktorí sa zapodievajú DX prevádzkou istotne vedia, že existujú dva zoznamy DXCC. Zoznam aktuálne platných zemí DXCC (k 1.1.2020 ich bolo 340) a zoznam zemí zrušených (k 1.1.2020 ich bolo 62). Oba zoznamy sa vyvíjali od samotného vzniku programu DXCC. Prvý zoznam zemí DXCC bol publikovaný už v roku 1935 a jeho autorom bol Clinton B. DeSoto, W1CBD a bolo v ňom 150 zemí. Autor tohto zoznamu definoval počítanie zemí veľmi jednoducho. Základnou podmienkou zaradenia do zoznamu DXCC bolo, aby bola geografická alebo politická entita oddelená (napr. hranicami). Po 2. svetovej vojne prišlo k rozsiahlym zmenám na medzinárodnej scéne a tieto sa logicky odzrkadlili aj v zmenách kritérií DXCC. V prvom povojnovom zozname DXCC, ktorý bol zverejnený v roku 1947, bolo už 257 zemí. Spojenia do diplomu DXCC sa započítavajú od 15.11.1945, pretože od tohoto dátumu mohli rádioamatéri v USA opäť začať vysielať. A tak ako sa postupne rozširoval zoznam aktuálne platných zemí DXCC, čo bolo vyvolané politickými zmenami vo svete a zmenou podmienok DXCC, tak sa začal postupne tvoriť zoznam zemí zrušených. A pretože si čoraz menej rádioamatérov pamätá, ako a na základe akých podmienok sa zoznam zrušených zemí postupne tvoril a aj preto že históriu rádioamatérstva si treba uchovávať v pamäti, rozhodol som sa napísať tento článok.

Zoznam zrušených zemí DXCC k 1.1.2020:

  Blenheim Reef   KR6, KR8, JR6, KA6 Okinawa (Ryukyu Is.)
  Geyser Reef   KS4 Swan Island
  Abu Ail Is.   KZ5 Canal Zone
1M Minerva Reef   OK, OM Czechoslovakia
4W Yemen Arab Republic   P2, VK9 Papua Territory
7J1 Okino Tori-shima   P2, VK9 Territory of New Guinea
8Z4 Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone   PJ2, 4, 9 Netherlands Antilles
8Z5 Kuwait/Saudi Arabia Neutral Zone   PJ5-PJ8 St.Eustatius, Saba, St.Maarten
9S4 Saarland   PK1-PK3 Java
9U5 Ruanda-Urundi   PK4 Sumatra
AC3 Sikkim   PK5 Netherlands Borneo
AC4 Tibet   PK6 Celebe, Molucca
C9 Manchuria   R1MV Malyj Vysotskij
CN2 Tangier   ST0 Southern Sudan
CR8 Damao, Diu   UN1 Karelo-Finish Rep.
CR8 Goa   VO Newfoundland, Labrador
CR8, CR10 Portuguese Timor   VQ1, 5H1 Zanzibar
DA-DM Germany   VQ6 British Somaliland
DM, Y2-9 German Democratic Republic   VQ9 Aldabra
EA9 Ifni   VQ9 Desroches
FF French West Africa   VQ9 Farquahar
FH, FB8 Comoros   VS2, 9M2 Malaya
FI8 French Indo-China   VS4 Sarawak
FN8 French India   VS9A, P, S People‘s Dem.Rep of Yemen
FQ8 French Equatorial Africa   VS9H Kuria Muria Is.
HK0 Bajo Nuevo   VS9K Kamaran Is.
HK0, KP3, KS4 Serrana Bank & Roncador Cay   ZC5 British North Borneo
I1 Trieste   ZC6, 4X1 Palestine
I5 Italian Somaliland   ZD4 Gold Coast, Togoland
JZ0 Netherlands New Guinea   ZS0, ZS1 Penguin Is.
KH5K Kingman Reef   ZS9 Walvis Bay

 

1. Blenheim Reef
Blenheim Reef je malý útes v súostroví Chagos (VQ9) v Indickom oceáne, ktorý bol čiastočne ponorený pod vodou. Prvou aktivitou bola prevádzka Dona Millera W9WNV v januári 1967 pod značkou 1B9WNV, ale tieto spojenia neboli uznané do DXCC. Napriek tomu bol Blenheim Reef zapísaný do zoznamu zemí DXCC. Don sa tam vrátil v decembri 1967 a vtedy vysielal pod značkou W9WNV/BR. Poslednou aktivitou bola prevádzka Gusa Browninga, W4BPD pod značkou AC9A/BR v júli 1970. Blenheim Reef bol v zozname zemí DXCC od 4.5.1967 do 30.6.1975. Už v tom čase (v roku 1975) bol vraj útes celý pod vodou a to bol aj dôvod na jeho odstránenie zo zoznamu zemí DXCC.

2. Geyser Reef
Geyser Reef je pomerne nebezpečný útes, dlhý asi 8 km a široký 5 km, ktorý vyčnieva nad hladinu mora len pri odlive, s výnimkou niekoľkých skál. Nachádza sa v Mozambickom kanály asi 125 km severovýchodne od Mayotte (FH) a 110 km juhozápadne od ostrova Glorioso (FR/G). Prvú prevádzku z Geyser Reefu uskutočnil Don Miller, W9WNV v novembri 1966 pod značkou 1G5A (ale tieto spojenia neboli akceptované do DXCC), ale opäť sa tam vrátil v decembri 1967. Vtedy pracoval pod značkou W9WNV/GR a tieto spojenia už boli akceptované do DXCC. V júni 1970 pracoval z Geyser Reefu aj Gus, W4BPD pod značkou AC0A/GR a poslednú prevádzku uskutočnil v auguste 1976 v tom čase veľmi populárny Bill Rindone, WB7ABK pod značkou YM0AA. Ako je vidieť z použitých značiek, operátori si nerobili starosti kto im ich vydá. Jednoducho si ich vymysleli sami. Spojenia za túto zem DXCC platili od 4.5.1967 do 28.2.1978.

3. Abu Ail and Jabal at Tair Islands
Ostrovy Abu Ail a Jabal at Tair sa nachádzajú v Červenom mori a administratívne patrili pod „Asociáciu majákov v Červenom mori“, ktorá mala sídlo v Londýne. Po zlúčení Severného a Južného Jemenu sa ostrovy vrátili pod správu Jemenu. Tieto ostrovy nemali pridelený žiaden oficiálny prefix a pri početných expedíciách si operátori zvolili značky, aké im vyhovovali. Prvá prevádzka sa uskutočnila pravdepodobne v máji 1971 pod značkou ET3ZU/A a posledná v marci 1991 pod značkou A15AA. Ostrovy boli v zozname zemí DXCC do 1.4.1991.
   

4. 1M - Minerva Reefs
Minerva Reefs sú dva malé útesy medzi súostrovím Tonga a Fidži. Jedinú prevádzku uskutočnil Don Miller, W9WNV v apríli 1966 pod značkou 1M4A. Väčšia časť útesov je pod hladinou mora a to bol aj dôvod, prečo boli 15.7.1972 vyradené zo zoznamu zemí DXCC. Spojenia, ktoré by boli urobené po tomto dátume by platili za ostrov Tonga (A3).
   

5. 4W Yemen Arab Republic
22.5.1990 sa Severná (4W) a Južná (7O) časť Jemenu zlúčili a vznikla Jemenská republika (Republic of Yemen – 7O). Bývalý Severný Jemen bol k tomuto dátumu zrušený. Väčšina spojení pod prefixom 4W bola urobených medzi rokmi 1963 až 1975.
   

6. 7J1 Okino Torishima
Atol Okino Torishima sa nachádza vo Filipínskom mori asi 1500 km od Tokya a je najjužnejším „ostrovom“ Japonska. V roku 1976 oslavovala Japonská rádioamatérska organizácia (JARL) 50. výročie svojho vzniku. K tomuto výročiu jej ARRL darovala novú zem DXCC – „ostrov“ Okino Torishima. Na ostrov sa uskutočnili dve DX expedície. Prvá hneď v roku 1976 (7J1RL), druhá a zároveň posledná v roku 1979 (JF1IST/7J1). V roku 1980 bol ostrov Okino Torishima vyňatý zo zoznamu zemí DXCC a preradený medzi zeme zrušené. Dôvod bol jednoduchý. Tento tzv. ostrov tvorilo len niekoľko skál mierne vyčnievajúcich nad vodnú hladinu a aby sa tam dalo vylodiť a vysielať, bolo potrebné postaviť niekoľko metrov vysoké kovové lešenie s malou plošinou na postavenie stanu.
   

7. 8Z4 Iraq – Saudi Arabia Neutral Zone
Neutrálna zóna medzi Irakom a Saudskou Arábiou bola vytvorená v roku 1920 a mala rozlohu asi 7000 km². Obe krajiny sa dohodli, že nebudú na tomto území budovať ťažobné zariadenia. V roku 1981 začal proces rozdelenia hraníc, ktorý bol ukončený v roku 1983. Spojenia urobené z tohto územia platili do DXCC do 26.12.1981. DX expedícia 8Z4A sa uskutočnila 10.-21.11.1979.
   

8. 8Z5, 9K3 Kuwait - Saudi Arabia Neutral Zone
Neutrálna zóna medzi Kuwaitom a Saudskou Arábiou bolo územie o veľkosti asi 6000 km² vytvorené už v roku 1922, ktoré spravovali obe krajiny. V roku 1966 sa obe krajiny rozhodli rozdeliť túto oblasť. Dekrét o tejto dohode bol podpísaný v decembri 1969 a platnosť spojení s touto zemou DXCC skončila 15.12.1969.
   

9. 9S4 – Saarland
Sársko je najmenším spolkovým štátom Nemecka. Po 2. SV v rokoch 1947 – 1956 však bolo protektorátom Francúzska a preto malo štatút samostatnej zeme DXCC. 1.1.1957 sa opäť pripojilo k Nemecku a DXCC štatút zanikol 31.3.1957.
   

10. 9U5 – Ruanda – Urundi
Ruanda – Urundi mala štatút samostatnej zeme DXCC len od 1.7.1960 do 30.6.1962. Predtým bolo toto územie strednej časti Afriky okupované Belgičanmi a bolo časťou Belgického Konga, a rádioamatéri, ktorí vysielali z tohto územia používali prefix OQ0. Od 1.7.1962 vznikli z Ruandi – Urundi dve zeme DXCC. Rwanda s prefixom 9X a Burundi s prefixom 9U. V 60. rokoch minulého storočia sa na tomto území uskutočnilo niekoľko politických zmien. Zo zvyšku bývalého Belgického Konga vznikla v roku 1960 Konžská republika, ktorá bola po prevrate v roku 1965 premenovaná na Zaire (9Q) a po ďalšom vojenskom prevrate v roku 1997 bola premenovaná na Demokratickú republiku Kongo. Stále však s prefixom 9Q bez zmeny štatútu v aktuálnom zozname zemí DXCC.
   

11. AC3 - Sikkim

Sikkim bolo Himalájske kráľovstvo a jeho vládca princ Namgyal bol rádioamatérom so značkou AC3PT a sporadicky sa objavoval na pásmach. V roku 1975 bol zvrhnutý z trónu a na základe referenda sa od 1.5.1975 stal Sikkim 22. indickou provinciou a v ten deň bol zo zoznamu aktuálne platných zemí DXCC aj odstránený.
   

12. AC4 Tibet

Tibet je pre svoju nadmorskú výšku nazývaný tiež „strecha sveta“ a bol už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. V rokoch 1930-1950 bol veľmi vzácnou zemou DXCC. Rádioamatéri, ktorí chceli vysielať z Tibetu sa museli dostať z Indie cez nebezpečné zasnežené priechody v Himalájach až do Tibetu vo výške takmer 5000 m. V roku 1951 bol Tibet začlenený do ČĽR a v roku 1965 sa stal autonómnou oblasťou Číny. Ale štatút samostatnej zeme DXCC stratil až 30.5.1974. Asi 10 známych aktivít sa uskutočnilo v rokoch 1939 – 1969. Najznámejšie boli aktivity Gusa Browninga W4BPD pod značkou AC5A/AC4 a Dona Millera W9WNV pod značkou AC4H v roku 1965.
   

13. C9 Manchuria
Manchuria (Mandžusko) je územie na severe Kórejského poloostrova, známe tiež pod názvom Manchukuo. Toto územie bolo kontrolované Japonskom a slúžilo ako strategická oblasť pre inváziu do Číny. Po 2. SV sa Manchuria stala súčasťou severovýchodnej Číny a zo zoznamu DXCC bola odstránená 15.9.1963. Väčšina spojení s Manchuriou sa uskutočnila v rokoch 1946-1950. Terajšie čínske stanice s prefixom 2 sú v tejto oblasti.
   

14. CN2 Tangier

Tangier je prístavné mesto v Maroku, ktoré sa v roku 1923 stalo medzinárodnou zónou pod spoločnou správou Francúzska, Španielska a Veľkej Británie. Na základe toho získal aj štatút samostatnej zeme DXCC. Okrem prefixu CN2 vysielali stanice z tohto územia aj pod prefixami EK1 (EK1WX) a KT1 (KT1UX). Tangier je teraz súčasťou Maroka (CN).
   

15.  CR8 Damao (Daman), Diu

Regióny Damao a Diu boli dva regióny bývalej Portugalskej Indie, ktoré sú geograficky oddelené Khambatským zálivom. Jedinú prevádzku z tohto územia uskutočnil v roku 1948 W6ODD, ktorý pod značkou W6ODD/CR8 urobil 55 spojení. Oba regióny boli 15.3.1962 pripojené k Indii a od 1.1.1963 vyradené zo zoznamu zemí DXCC.
   

16.  CR8 Goa
Goa bola od roku 1510 portugalskou kolóniou na západnom pobreží Indie. Aj teraz je najbohatším indickým štátom, v ktorom má veľa obyvateľov portugalské mená a aj najväčšie mesto Vasco da Gama má portugalský názov. Goa bola 15.3.1962 pripojená k Indii a od 1.1.1963 bola vyradená aj zo zoznamu zemí DXCC.
   

17.  CR8, CR10 Portuguese Timor

Portugalský Timor bol portugalskou kolóniou vo východnej časti ostrova Timor ktorá sa 17.7.1976 stala 27. provinciou Indonézie. Do roku 1956 sa používal prefix CR10, potom sa začal používať prefix CR8. V roku 2002 získal Východný Timor nezávislosť a nový názov Timor Leste (4W), ktorý je v aktuálnom zozname zemí DXCC. Portugalský Timor bol odstránený zo zoznamu zemí DXCC 15.9.1976.
   

18.  DA-DM Germany

19. DM, Y2-9 German Democratic Republic
Po 2.SV používali rádioamatéri spojeneckých okupačných armád v Nemecku prefixy D2AA-D2XZ (ON a G stanice), D4AAA-D4AXZ (W stanice) a D5AA-D5XZ (F stanice). Nemecké stanice používali prefixy DA, DK, DL a DM. Keď sa Východné Nemecko (NDR) stalo 17.9.1973 členom OSN, bolo Nemecko odstránené zo zoznamu zemí DXCC a do v tom čase aktuálneho zoznamu DXCC boli zaradené dve nové zeme, Nemecko s prefixami DJ, DK a DL a NDR (GDR) s prefixom DM. DM stanice sa započítavali za NDR do 31.12.1979, potom boli nahradené prefixami Y2A – Y9Z. Po zjednotení Nemecka 2.10.1990 prešli rádioamatéri v oboch častiach Nemecka na pôvodné prefixy, teraz už DA-DR a prefixy Y2-Y9 sa používajú ako príležitostné.
   

20. EA9 Ifni
Ifni bolo až do roku 1969 španielskou provinciou na atlantickom pobreží Maroka južne od Agadiru a bolo už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Na základe rezolúcie OSN z roku 1965 ju Španielsko v roku 1969 vrátilo Maroku. Zo zoznamu zemí DXCC bolo Ifni odstránené 14.5.1969.
   

21. FF French West Africa
Táto zem DXCC bola odstránená zo zoznamu zemí DXCC 7.8.1960 a bola rozdelená na nové nezávislé štáty: French Guinea (v roku 1958 7G), neskôr Guinea 3X, Mauritania - teraz 5T, Niger – teraz 5U, Senegal – teraz 6W, Ivory Coast – teraz TU, Dahomey, neskôr zmenil názov na Benin – teraz TY, French Sudan, neskôr Mali – teraz TZ a Upper Volta, neskôr Burkina Faso – teraz XT.
   

22. FH, FB8 Comoros
Na Komorských ostrovov sa najskôr používal prefix FB, ale v 60. rokoch minulého storočia sa začal používať prefix FH. 6.7.1975 získalo toto súostrovie nezávislosť. Komory získali prefix D6, ale ostrov Mayotte je až doteraz pripojený k Francúzsku. Pôvodné Komorské ostrov boli odstránené zo zoznamu zemí DXCC 5.7.1975 a do zoznamu zemí DXCC pribudli dve nové zeme – Comoros (D6) a Mayotte (FH).
   

23. FI8 French Indo-China
Francúzska Indočína bola zoskupením francúzskych koloniálnych území v juhovýchodnej Ázii. V zozname zemí DXCC bola do 21.12.1950. Medzi rokmi 1945-1950 bolo z tohto územia len niekoľko aktivít. Po skončení koloniálnej nadvlády Francúzska vznikli na tomto zemí nezávislé štáty Vietnam (3W, XV), Laos (XW) a Kambodža (XU), ktoré boli zapísané do zoznamu zemí DXCC.
   

24. FN8 French India

Na tomto území, ktoré bolo už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC, boli francúzske kolónie pozdĺž východného pobrežia Indie a Mahe na juhozápadnom pobreží. Najznámejšie z nich boli Pondicherry a Chandernagor, ktoré sa 1.11.1954 pripojili k Indii a k tomuto dátumu sa zrušil pre Francúzsku Indiu aj štatút samostatnej zeme DXCC. Jedinou známou aktivitou bola prevádzka FN8AD v rokoch 1949-1953.
   

25. FQ8 French Equatorial Africa

Aj Francúzska Rovníková Afrika bola už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Tvorili ju Francúzske kolónie - Francúzsky Čad, Francúzske Kongo, Francúzsky Gabon a Ubangi-Shari (1.12.1958 premenovaná na Stredoafrickú republiku). Francúzska Rovníková Afrika bola odstránená zo zoznam zemí DXCC 17.8.1960 potom, čo z jej bývalých kolónií vznikli nezávislé štáty Stredoafrická republika (Central African Republic) - TL, Kongo – TN, Gabon – TR a Chad – TT.
   

26. HK0 Bajo Nuevo

Bajo Nuevo Bank je skupina malých neobývaných útesov v západnom Karibiku, patriacich Kolumbii, tvoriacich spoločný department s ostrovmi San Andres a Providencia. Štatút DXCC bol zrušený 16.9.1981 a spojenia urobené po tomto dátume platia za ostrov San Andres (HK0). Prvú prevádzku uskutočnil v júni 1960 Danny Weil (VP2VB) pod značkou HK0AA. Pod tou istou značkou sa v júni 1966 uskutočnila DX expedícia, ktorej členom bol v tom čase veľmi populárny Eric Sjolund, SM2AGD (SM0AGD) a posledná DX expedícia sa uskutočnila v septembri 1980 pod značkou HK0AB.
   

27. HK0, KP3, KS4 Serrana Bank & Roncador Cay

Serrana Bank aj Roncador Cay sú malé neobývané ostrovčeky v Karibiku patriace Kolumbii, ktoré tvoria spoločný department s ostrovmi San Andres a Providencia. Štatút samostatnej zeme DXCC stratili 16.9.1981 a spojenia urobené po tomto dátume platia za ostrov San Andres (HK0). Prvá DX expedícia sa uskutočnila v marci 1959 pod značkou KS4BB, v septembri 1966 vysielal zo Serrana Bank Don Miller pod značkou W9WNV/HK0 a medzi významnejšie DX expedície patria HK0AB (SM2AGD) v marci 1975 a HK0AA v júni 1976.
   

28. I1 Trieste
Terst je prístavné mesto na severnej časti Jadranského mora. Bol už v prvom povojnovom zozname DXCC, pretože bol slobodným územím v Taliansku pod kontrolou OSN, až do novembra 1954, keď prešiel pod správu Talianska. Zo zoznamu zemí DXCC bol odstránený 1.4.1957. Okrem prefixu I1 sa z Terstu používali aj prefixy AG2 a MF2. Stanice z Terstu používajú teraz prefix IV3 a IW3.
   

29. I5 Italian Somaliland

Po 2.SV až do roku 1949 spravovalo toto územie Anglicko. Rádioamatéri, príslušníci Britskej armády používali prefix MD4, a civilisti prefix MS4. Od novembra 1949 až do roku 1960 sa toto územie stalo územím OSN, spravované Talianskom a tým sa zmenil aj prefix na I5. Severná časť Somálska však zostala pod Britskou správou (pozri VQ6). 26.5.1960 získalo Britské Somálsko nezávislosť a k 1.7.1960 získalo nezávislosť aj Talianské Somálsko a k tomuto dňu bolo Talianske Somálsko odstránené zo zoznamu zemí DXCC. Bývalé Talianské Somálsko (I5) a Britské Somálsko (VQ6) tvoria dnešné Somálsko (T5, 6O)
   

30. JZ0 Netherlands New Guinea
Holandská Nová Guinea bola už v prvom povojnovom zozname DXCC. Pred rokom 1947 používali rádioamatéri prefix PK6, potom PK7 a asi od roku 1954 prefix JZ0. Západná časť ostrova Nová Guinea bola až do 1.5.1963 Holandskou kolóniou. Od tohto dátumu bola vyradená zo zoznamu zemí DXCC a spojenia urobené z tohto územia po 1.5.1963 platia za Indonéziu.
   

31. KH5K Kingman Reef
Kingman Reef je malý neobývaný útes v severnej časti Pacifiku medzi Havajskými ostrovmi a Americkou Samoou. V prvom povojnovom zozname zemí DXCC tvoril spolu s ostrovmi Jarvis a Palmyra spoločnú zem DXCC. Samostatnou zemou DXCC sa stal 1.10.1974 s tým, že spojenia sa započítavali spätne od 15.11.1945. Až do marca 1978 používali stanice pracujúce z týchto ostrovov prefix KP6. Po tomto dátume sa na všetkých amerických ostrovoch v Pacifiku zmenili prefixy na KH a Kingman Reef mal prefix KH5K. Štatút samostatnej zeme DXCC stratil 29.3.2016. Ako dôvod sa uvádza, že ostrov už nespĺňa ani jedno z kritérií, podľa ktorých bol do zoznamu zemí DXCC zaradený. Druhým dôvodom bolo, že veľká časť 18 km dlhého reefu je aj v čase odlivu pod vodou a nad hladinu vyčnieva asi len 100 dlhý a 10m široký pás „zeme“. Prvá DX expedícia sa uskutočnila v júli 1974 a operátori urobili za 30 hodín prevádzky pod značkou KP6KR 5535 spojení. Posledná DX expedícia sa uskutočnila v októbri 2000 a operátori urobili pod značkou K5K 80836 spojení.
   

32. KR6, KR8, JR6, KA6 Okinawa (Ryukyu Is.)
Japonské ostrovy Ryukyu (Okinawa) boli už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Po bitke pri Okinawe v roku 1945 boli ostrovy až do 15.5.1972 spravované USA. To je dátum, kedy bola Okinawa vrátená Japonsku a od toho dňa bola aj odstránená zo zoznamu zemí DXCC. Od roku 1945 do roku 1948 používali rádioamatéri, príslušníci americkej armády prefix J9. Na ITU konferencii v Atlantic City v roku 1947 boli Japonsku pridelené prefixy JA-JS a pre americké stanice na Okinawe KR6. Domorodcom žijúcich na ostrove bol v roku 1961 pridelený prefix KR8.

   

33. KS4 Swan Islands

Malé súostrovie Swan tvoria tri ostrovčeky v severozápadnom Karibiku asi 150 km od pobrežia Hondurasu a boli už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Jeden z ostrovov slúžil USA ako základňa CIA k rozhlasovému vysielaniu na Kubu. Ostrovy boli vrátené Hondurasu 1.9.1972 a k tomuto dátumu boli aj vyradené zo zoznamu zemí DXCC.
   

34. KZ5 Canal Zone
Zóna Panamského prieplavu bola široká asi 25 km pozdĺž Panamského prieplavu a v rokoch 1903 – 1979 nezačleneným územím USA a bola už v prvom povojnovom zozname DXCC. Po 97. rokoch ju USA vrátili Paname. Stalo sa to 1.10.1979 a od toho dňa sa na tomto území prestal používať prefix KZ5 a táto entita bola odstránená zo zoznamu zemí DXCC.
   

35. OK, OM Czechoslovakia
Československo bolo už v prvom zozname zemí DXCC s prefixom OK. Prefix OM sa používal pre príležitostné značky a prefix OL pre mládežnícke povolenia pre prácu na 160m a VKV. 1.1.1993 bolo Československo rozdelené na dva samostatné štáty a k tomuto dátumu bolo odstránené aj zo zoznamu zemí DXCC. V Českej republike zostali prefixy OK a OL, Slovensku prefix OM.
   

36. P2, VK9 Papua Territory
Teritórium Papua tvorila v rokoch 1883 až 1975 asi štvrtina ostrova Nová Guinea s hlavným mestom Port Moresby a bolo aj v prvom povojnovom zozname zemí DXCC s prefixom VK4, ktorý používali do roku 1950. Územie malo vlastnú samosprávu do decembra 1973 a až do toho času sa používal prefix VK9. 16.9.1975 získala Papua spolu s Novou Guineou nezávislosť a utvorili spoločný štát Papua Nová Guinea (Papua New Guinea) a začali používať spoločný prefix P29. Za Papua Territory platia spojenia urobené do 16.9.1975.
   

37. P2, VK9 Territory of New Guinea
Tak ako Papua, tak aj zostávajúca časť ostrova Nová Guinea bola v prvom povojnovom zozname zemí DXCC s prefixom VK9 a do decembra 1973 mala vlastnú samosprávu. 16.9.1975 získala spolu s Papuou nezávislosť a utvorili spoločný štát Papua Nová Guinea (Papua New Guinea) a začali používať spoločný prefix P29. Za Territory of New Guinea platia spojenia urobené do 16.9.1975.
   

38. PJ2, 4, 9 Netherlands Antilles
Bývalé Holandské Antily tvorili ostrovy Aruba, Bonaire a Curacao, ktoré boli časťou bývalej Holandskej Západnej Indie (Netherlands West Indies), ktorá bola uvedená už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC pod prefixom PJ. Aruba (PJ3, ale aj PJ0) získala nezávislosť 1.1.1986 a prefix P4. Bonaire (rôzne PJ prefixy) a Curacao (rôzne PJ prefixy) získali samostatný štatút 10.10.2010 a v ten istý deň boli aj odstránené zo zoznamu zemí DXCC. Curacao teraz používa prefix PJ2 a Bonaire PJ4.
   

39. PJ5-PJ8 St.Eustatius, Saba, St.Maarten
Aj ostrovy St. Eustatius, Saba a St. Martin boli súčasťou bývalej Holandskej Západnej Indie (Netherlands West Indies), ktorá bola uvedená už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC pod prefixom PJ. Spoločnú zem DXCC tvorili až do získania nezávislosti 10.10.2010, ktorá bola k tomuto dátumu odstránená zo zoznamu zemí DXCC. Do zoznamu pribudli dve nové zeme, ostrov St. Maarten (PJ7) a spoločnú zem DXCC tvoria ostrovy St. Eustatius (PJ5) a Saba (PJ6).
   

40. PK1-PK3 Java
Java bola uvedená už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC z roku 1947 pod prefixom PK. Neskôr sa používali prefixy PK1, PK2 a PK3. Od vyhlásenia nezávislosti Indonézie (august 1945) sa stala jej súčasťou. Medzi zeme zrušené však bola preradená až 1.5.1963. Na ostrove Java sa používajú prefixy YB1, 2, 3 a 0 (tiež YC – YG).
   

41. PK4 Sumatra
Sumatra bola už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC pod prefixom PK4. Tak ako Java aj Sumatra bola bývalou Holandskou kolóniou, ale v auguste 1945 sa stala súčasťou Indonézie. Štatút DXCC však platil až do 1.5.1963 a k tomuto dátumu bola aj odstránená zo zoznamu zemí DXCC. Na Sumatre sa teraz používajú prefixy YB4, YB5 a YB6 (tiež YC-YG).
   

42. PK5 Netherlands Borneo
Borneo je tretí najväčší ostrov na svete (po Grónsku a Novej Guinei) a dnes je rozdelený medzi tri štáty - Malajziu, Indonéziu (Kalimantan) a Sultanát Brunei. Holandským protektorátom bola od roku 1891 južná časť ostrova a svoju nezávislosť získala 17.8.1945 vyhlásením nezávislosti Indonézie. Rádioamatéri pracujúci z tohto územia používali prefix PK5, ale tento prefix sa pred rokom 1947 používal aj z Novej Holandskej Guiney (New Netherlands Guinea). Zo zoznamu zemí DXCC bolo Holandské Borneo odstránené 1.5.1963 a v tomto čase sa na tomto území používa prefix YB7 (tiež YC-YG).
   

43. PK6 Celebes, Molucca

Ostrovy Celebes a Molucca boli súčasťou Holandskej východnej Indie. Po získaní nezávislosti Indonézie 17.8.1945 sa stali jej súčasťou a stanice v tejto oblasti používajú teraz prefix YB8 (aj YC-YG). Obe tieto ostrovné skupiny boli už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC s prefixom PK6 a zo zoznamu boli odstránené 1.5.1963.
   

44. R1MV Malyj Vysotskij
V rokoch 1918 až 1940 bol ostrov súčasťou fínskeho územia a bol nazývaný Ravansaari. V roku 1940 bol pripojený k Sovietskemu zväzu a stal sa súčasťou Karelofínskej SSR. V roku 1941 ho obsadili Fínske jednotky a vrátil sa do Fínska. V júni 1944 obsadila ostrov Červená armáda a opäť sa stal súčasťou Sovietskeho zväzu a bol premenovaný na Malyj Vysotskij. V roku 1963 bola podpísaná zmluva o 50 ročnom prenájme ostrova a kanála Saimaa Fínsku. Vďaka tejto zmluve získal ostrov Malyj Vysotskij štatút samostatnej zeme DXCC. Na to však prišiel Martti OH2BH až po 25. rokoch a v roku 1988 sa uskutočnila prvá rusko-fínska DX expedícia pod značkou 4J1FS. Prefix 4J sa používal až do roku 1993, potom bol zmenený na R1M. V roku 2010 podpísala fínska a ruská vláda novú zmluvu o prenájme kanála Saimaa, podľa ktorej mali spravovať ostrov ruské orgány. Zmluva nadobudla platnosť 17.2.2012 a k tomuto dátumu bol ostrov Malyj Vysotskij vymazaný z aktuálneho zoznamu zemí DXCC.
   

45. ST0 Southern Sudan

Do roku 1972 bol Sudan (ST) samostatnou zemou DXCC. Po skončení prvej občianskej vojny získala južná časť Sudanu určitý druh samostatnosti a na základe toho bola 5.7.1972 zaradená do zoznamu zemí DXCC pod názvom Južný Sudan s prefixom ST0. Tento stav trval až do roku 1983, kedy opäť po občianskej vojne stratil Južný Sudan samostatnosť, ale zo zoznamu zemí DXCC bol odstránený až 1.1.1998.
   

46. UN1 Karelo-Finish Rep.
Karelofínska republika SSR bola založená v júni 1940, keď bol prijatý zákon o transformácii Karelskej ASSR do Karelofínskej SSR a pod prefixom UN1 sa objavila už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. 16.7.1956 však bola z Karelofínskej SSR utvorená Autonómna SSR a stratila tak štatút samostatnej zeme DXCC. Zo zoznamu DXCC však bola odstránená až 1.7.1960. Teraz je súčasťou Kaliningradskej oblasti, UA2.
   

47. VO Newfoundland, Labrador
Newfoundland a Labrador je najvýchodnejšia provincia Kanady a je tvorená ostrovným regiónom Newfoundland a kontinentálnym regiónom Labrador. Táto kolónia Spojeného kráľovstva mala určitý stupeň nezávislosti na základe ktorého sa dostala aj do prvého ešte predvojnového zoznamu zemí DXCC so spoločným prefixom VO, pričom stanice z Newfoundlandu používali prefixy VO1-VO5 (podľa lokality, kde sa nachádzali) a stanice z Labradoru používali prefix VO6. Tejto nezávislosti sa však v dôsledku veľkej hospodárskej krízy vzdala a 31.3.1949 sa stala desiatou Kanadskou provinciou. K tomuto dátumu bola aj odstránená zo zoznamu zemí DXCC. Prefix VO sa však pre túto provinciu používa aj naďalej.
   

48. VQ1, 5H1 Zanzibar

Zanzibar je ostrov v Indickom oceáne asi 40 km od pevniny a bol už od roku 1890 pretektorátom Spojeného kráľovstva. Na základe toho sa dostal už do prvého zoznamu zemí DXCC s prefixom VQ1 (od roku 1964 5H1, ktorý používa dodnes). V apríli 1964 sa Zanzibar spojil s pevninskou Tanganjikou, ktorá existovala od roku 1961 do roku 1964, a krátko na to premenovali tento novo vzniknutý zväzok na Tanzániu (názov vznikol spojením slov Tanganjika a Zanzibar). V rámci Tanzánie však zostal Zanzibar poloautonómnym regiónom. V zozname zemí DXCC bol až do 1.6.1974.
   

49. VQ6 British Somaliland
Britské Somálsko bolo už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC pod prefixom VQ6. Niekoľko príslušníkov Britskej armády však do roku 1950 používalo aj prefix MD4. Veľká Británia obsadila ešte na prelome storočí severnú časť dnešného Somálska a zriadila na nej Britský protektorát. Južná časť Somálska patrila Taliansku (pozri I5). V roku 1940 talianské vojská obsadili Britské Somálsko, ale o rok neskôr boli Taliani porazení na celom území Somálska a talianská časť bola až do roku 1949 pod britskou vojenskou správou. 26. 5. 1960 získalo Britské Somálsko nezávislosť a z oboch častí vznikla Somálska republika s hlavným mestom Mogadišo. K 30. 6. 1960 skončila aj platnosť zemí DXCC pod prefixami VQ6 a I5. Na území bývalého Britského Somálska s hlavným mestom Hargeisa sa vydávajú značky s prefixom 6O.
   

50. VQ9 Aldabra

Ostrov Aldabra bol už v prvom povojnovom zozname DXCC bez udania prefixu. Aldabra je druhý najväčší koralový ostrov na svete, nachádza sa v Indickom oceáne asi 1100 km od ostrova Mahe v súostroví Seychelles. Ostrov bol súčasťou britského indicko oceánskeho územia, preto mal aj štatút samostatnej zeme DXCC. Tento štatút stratil 29.6.1976, keď Seychelské ostrovy získali nezávislosť, pretože Aldabra k nim administratívne patrí. Jednu z prvých DX expedícií na ostrov Aldabra uskutočnil Gus, W4BPD spolu s W4ECI v máji 1962 pod značkou VQ9AA a v júli 1962 si ju zopakovali pod značkou VQ9A/7.
   

51. VQ9 Desroches
Ostrov Desroches je hlavným ostrovom súostrovia Amirante (teraz IOTA AF-033) a od ostrova Mahe (Seychell Is.) je vzdialený asi 230 km. 8.11.1965 oddelili Angličania ostrov Desroches od Seychelských ostrovov, aby sa stal súčasťou novovytvoreného Britského územia v Indickom oceáne, čím získal štatút samostatnej zeme DXCC. 29.6.1976 sa Desroches vrátil pod Seychelské ostrovy a k tomu dňu stratil aj štatút samostatnej zeme DXCC. Prvú DX expedíciu na ostrov uskutočnil Don Miller, W9WNV v roku 1966 pod značkou VQ9AA/D. V roku 1969 bol na ostrove aj Gus Browning, W4BPD pod značkou VQ9/A/D.
   

52. VQ9 Farquhar
Ostrov Farquhar sa nachádza asi 770 km od ostrova Mahe v súostroví Seychelles. Tak isto ako ostrov Desroches, aj ostrov Farquhar sa stal od 8.11.1965 súčasťou Britského územia v Indickom oceáne a tým získal štatút samostatnej zeme DXCC. 29.6.1976 sa Farquhar vrátil pod Seychelské ostrovy a k tomu dňu stratil aj štatút samostatnej zeme DXCC. Prvú DX expedíciu uskutočnil Don Miller, W9WNV v júli 1966 pod značkou VQ9AA/F. V júli 1970 bol na ostrove aj Gus Browning, W4BPD pod značkou VQ9/A/F.
   

53. VS2, 9M2 Malaya
Malajzia (Malaya) bola už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC pod prefixami VS1 a VS2. Tieto prefixy sa používali od vytvorenia Malajzijskej federácie (1.2.1948) až do 31.8.1957 kedy sa Malajzia stala nezávislým členom Britského Commonwealthu, potom sa začal používať prefix 9M2. Po vytvorení federácie so Sabahom (pozri ZC5) a Sarawakom (pozri VS4) 16.9.1963 stratilo pôvodné územie štatút samostatnej zeme DXCC a zo zoznamu zemí DXCC bolo odstránené.
   

54. VS4 Sarawak
Sarawak bol už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Prefix VS4 bol používaný až do 16.9.1963, keď bola vytvorená Malajzia a Sarawak bol zo zoznamu zemí DXCC odstránený. Sarawak tvorí spolu so Sabahom (pozri ZC5) východnú časť Malajzie, ktorá je teraz samostatnou zemou DXCC s prefixami 9M6 (Sabah) a 9M8 (Sarawak).
   

55. VS9A, P, S People‘s Dem.Rep of Yemen
Prefix VS9 sa používal z Adenu (Južný Jemen) a bol už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Takmer všetky spojenia až do roku 1968 boli uskutočnené z Adenu, ktorý bol hlavným mestom Ľudovo demokratickej Republiky Jemen a stanice používali prefix VS9A. Pod prefixom VS9P pracovali stanice s ostrova Perim a pod prefixom VS9S z ostrova Socotra (teraz AF-028). Po roku 1968 sa začal používať prefix 7O. 22.5.1990 sa obe časti Jemenu, severná (4W) aj južná (7O) zlúčili a vytvorili Jemenskú republiku (Yemen), ktorá je teraz v aktuálnom zozname zemí DXCC pod prefixom 7O.
   

56. VS9H Kuria Muria Is.
Kuria Muria je skupina piatich ostrovov v Arabskom mori asi 40 km od pobrežia Omanu. V roku 1886 boli pripojené k Adenu, ale vzhľadom k ich odľahlosti sa považovali za subjekt sultanátu Muscat a boli pod Britskou správou. Preto mali aj štatút samostatnej zeme DXCC s prefixom VS9H. 30.11.1967 sa ostrovy vrátili pod správu Muscatu a Omanu a k tomuto dátumu aj stratili štatút samostatnej zeme DXCC. Stanice pracujúce z týchto ostrovov (AS-010) používajú teraz prefix A4.
   

57. VS9K Kamaran Is.
Kamaran je najväčší Jemenský ostrov v Červenom mori. Ostrov spravovali Angličania a v roku 1949 vyhlásili Adenského guvernéra za guvernéra Kamaranu, ale ostrov naďalej zostal anglickou kolóniou. To bol aj dôvod, prečo získal samostatný štatút zeme DXCC. 30.11.1967 sa ostrov stal súčasťou Jemenskej ľudovo demokratickej republiky (Južný Jemen), ale v roku 1972 bol obsadený susednou Jemenskou Arabskou republikou (Severný Jemen) a v roku 1990 sa stal súčasťou zjednoteného Jemenu. Štatút DXCC však stratil už 11.3.1982. Stanice, ktoré teraz pracujú z ostrova Kamaran (AS-009), používajú prefix 7O.
   

58. ZC5, VS4 British North Borneo
Britské Severné Borneo bol britský protektorát, nachádzajúci sa v severnej časti ostrova Borneo. V prvom povojnovom zozname zemí je uvedené pod prefixom VS4, ktorý sa používal asi do roku 1950. Potom sa až do 16.9.1963, kedy bola vytvorená Malajzia, používal prefix ZC5. A k tomuto dátumu stratilo Britské Severné Borneo aj štatút samostatnej zeme DXCC. Bývalé Britské Severné Borneo je teraz Východná Malajzia, ktorú tvorí Sabah (9M6) a Sarawak (9M8).
   

59. ZC6, 4X1 Palestine
Palestína bola už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC pod prefixom ZC6 a štatút DXCC stratila 1.7.1968 po tom, čo ju obsadil Izrael. Súčasná Palestína je v zozname DXCC od 1.2.1999, kedy jej bol pridelený prefix E4.
   

60. ZD4 Gold Coast, Togoland
Togoland bolo Britské územie v Západnej Afrike, ktorého časťou je dnešná Ghana (9G) a jedným z regiónov bola aj Volta (časť dnešnej Burkina Faso, XT). 13.12.1956 sa na základe ľudového hlasovania zlúčil Britský Togoland so susednou kolóniou Gold Coast. Toto územie bolo už v prvom povojnovom zozname zemí DXCC. Zo zoznamu zemí DXCC bolo vyradené 7.3.1957 po tom, čo Ghana získala nezávislosť a tieto územia sa stali jej súčasťou.
   

61. ZS9 Walvis Bay
Walvis Bay je prístavné mesto na pobreží Namíbie. V roku 1977 bolo mesto anektované do provincie Cape v Južnej Afrike a tým od 1.9.1977 získal Walvis Bay štatút samostatnej zeme DXCC. Po skončení apartheidu v Juhoafrickej republike v roku 1994 bola oblasť Walvis Bay odovzdaná Namíbii a 1.3.1994 bol Walvis Bay odstránený zo zoznamu zemí DXCC. Spojenia urobené z tejto oblasti platia teraz za V5.
   

62. ZS0, ZS1 Penguin Is.
Ostrovy Penguin tvorí skupina ostrovčekov roztrúsených pozdĺž 355 km dlhého pobrežia Namíbie (AF-070). Ich DXCC história je presne taká istá ako v prípade Walvis Bay (ZS9), takže po skončení apartheidu v Juhoafrickej republike boli odovzdané Namíbie a 1.3.1994 boli odstránené zo zoznamu zemí DXCC.
   


Števo Horecký, OM3JW
Jún 2020