Od roku 2003 poskytuje Logbook of the World radioamatérům rychlou a jednoduchou možnost, jak si potvrdit spojení. To dříve vyžadovalo výměnu papírových QSL lístků a např. pro DXCC předložení papírové žádosti ARRL, což bylo pomalé, neekologické a poněkud nákladné. Při použití protokolu LoTW jsou některá spojení potvrzena během několika minut od jejich navázání.

 LoTW

Protože ARRL chce, aby neexistovaly žádné překážky pro stanice, které do deníku nahrávají své QSO, je LoTW k dispozici každému radioamatérovi zdarma. Jsou zde však náklady, které ARRL vynakládá na provoz a údržbu LoTW, kterou provádějí zaměstnanci ARRL, k tomu je nutno připočíst náklady na programátory, vybavení, přístup na web a pomoc a podporu uživatelů.

 

Budoucnost LoTW

Zaměstnanci ústředí ARRL spolupracují se stálým výborem na dohledu, údržbě a zlepšování LoTW. Mezi významné úspěchy a cíle, které vyplynuly z této práce, patří:

 

  • Průběžná kontrola a aktualizace procesů v deníku pro usnadnění použití

  • Přidání nových diplomů ARRL a diplomů od jiných organizací

  • Vylepšení registrace DX pomocí emailu

  • Přidání podpory pro více značek v rámci jednoho nahrávání (důležité pro /M a /P provoz)

  • Budoucí růst včetně přepracování webové prezentace Logbooku

 

Dnes je LoTW důležitější než kdy předtím!

  • Celosvětovou pandemií COVID-19 se výrazně zpomalila mezinárodní pošta.

  • V některých zemích bylo na poštu uvaleno embargo.

  • Mnoho národních radioamatérských organizací ukončilo QSL službu a je nepravděpodobné, že ji obnoví.

 

Váš příspěvek na Logbook of The World podpoří údržbu stávající databáze a rozšíření systému v budoucnu.

Navštivte zvláštní stránku ARRL Donation Page https://www.arrl.org/arrl-donation-form pro podporu Logbook of the World!