Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

31. březen je každoročně na amerických Panenských ostrovech oslavován jako svátek „Transfer day” (Den předání). Právě před sto lety roku 1917 byly ostrovy, do té doby pod dánskou správou a známé jako Danish West Indies, oficiálně převedeny pod správu Spojených států. Jednalo se o ostrovy Saint Croix, Saint Thomas, Saint John a několik malých ostrůvků.

Panenské ostrovy

Americké Panenské ostrovy (U.S. Virgin Islands) pojmenoval Kryštof Kolumbus při své druhé plavbě v roce 1493 na počest svaté Uršuly a jejích následovnic. Původní obyvatelstvo ostrovů tvořili Ciboneyové, Caribové a Arawakové. Během následujících dvou století byly ostrovy v držení mnoha evropských mocností, zejména Španělska, Velké Británie, Nizozemí, Francie a Dánska-Norska.

Dánská západoindická společnost se usadila na ostrově Saint Thomas v roce 1672, o dva roky později na ostrově Saint John a ostrov Saint Croix koupila od Francie v roce 1733. Ostrovy se staly Královskou dánskou kolonií v roce 1754, kdy nesly název Dánské západní indické ostrovy. Páteří místní ekonomiky byla cukrová třtina, zpracovávaná otroky. Tento stav určoval ekonomický vývoj během 18. a počátku 19. století, až do zrušení otroctví guvernérem Peterem von Scholten dne 3. července 1848.

Několikrát přerušená, nesnadná americká jednání s dánskou vládou je možné charakterizovat jako ukázku strategické diplomacie. Americké námořnictvo (U. S. Navy) potřebovalo základnu v Karibské oblasti, aby mohlo chránit Panamský průplav před německým nebezpečím. Počátek první světové války ponechal ostrovy izolované, avšak vystavené ohrožení. Během ponorkové fáze války panovaly ve Spojených státech obavy z obsazení ostrovů Německem, které by je využily jako ponorkovou základnu, což se stalo důvodem k obnovení jednání o prodeji. Po několika měsících vyjednávání byla prodejní cena stanovena na 25 milionů dolarů ve zlatě (což odpovídá $550.230.000 v roce 2017). Dnes se prodává hektar půdy podle umístění od 400 až 900 tisíc dolarů.

Panorama

Smlouva o prodeji Dánské Západní Indie byla podepsána v srpnu 1916, v Dánsku ovšem ještě muselo proběhnout referendum, které toto rozhodnutí potvrdilo. To se stalo v prosinci 1916. Dohoda byla dokončena dne 17. ledna 1917, kdy si Spojené státy a Dánsko vyměnili příslušná rozhodnutí o ratifikaci. Spojené státy převzaly majetek ostrovů dne 31. března 1917 a území bylo přejmenováno na Territory Virgin Islands of the United States. US občanství bylo uděleno obyvatelům ostrovů v roce 1927. Americký dolar byl na území přijat v roce 1934 a v letech 1935 - 1939 byly ostrovy součástí celního území Spojených států. Každoročně je „Transfer day” (Den předání) považován za svátek, spojený s památkou získání ostrovů Spojenými státy.

Stanice K2D bude na pásmech
od 21. března do 4. dubna 2017
při příležitosti oslav
„Transfer Day Centenial”.

Aktivita bude většinou probíhat na 20, 40 a 80 metrech SSB. Info KP2AD, QSL via OK1TN (bureau, direct).