Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Kosovo je sporné území a částečně uznaný stát v jihovýchodní Evropě, která 17. 2. 2008 vyhlásila nezávislost na Srbsku jako Kosovská republika.

Z6

Srbsko stále považuje republiku Kosovo za své území a vznáší na ni nárok jako na svou vlastní Autonomní provincii Kosovo a Metochie.

Kosovo Metohija

Kosovo je vnitrozemský stát v centru Balkánského poloostrova. Hlavní město a současně největší město je Priština. Země hraničí na jihu s Makedonií a Albánií, s Černou Horou na západě, a s tzv. nesporným územím Srbska na severu a východě. Ve starověku se v regionu nacházelo Dardanské království a později římská provincie Dardánie. Území bylo ve středověku součástí Srbska a mnozí považují bitvu na Kosově poli v roce 1389 jako jeden z určujících momentů v srbské středověké historii. Poté, co bylo od 15. do počátku 20. století součástí Osmanské říše, se na konci 19. století Kosovo a jeho Prizrenská liga stalo centrem albánského hnutí za nezávislost. V důsledku porážky v první balkánské válce (1912-13), Osmanská říše postoupila Kosovský vilájet Balkánskému svazu; větší část území získalo Srbské království, zatímco Černohorské království si připojilo západní část krátce před tím, než se obě země po první světové válce staly součástí Království Jugoslávie. Po období jugoslávského unitářství v Království Jugoslávie pak poválečná jugoslávská ústava ustanovila Autonomní provincii Kosovo a Metochii v rámci vytvořené republiky Srbsko.

Z topografická mapa

Dlouhodobé závažné etnické napětí mezi albánskou a srbskou populací zanechalo Kosovo etnicky rozdělené, což vedlo k mezi etnickému násilí, včetně kosovské války v letech 1998-99.

Národnostní složení: Albánci (88 %), Srbové (7 %), Goranci, Makedonci, Romové.

Náboženství: sunnitský islám, pravoslaví, katolictví

Válka skončila vojenskou intervenci NATO, který donutila Svazovou republiku Jugoslávie ke stažení svých jednotek z Kosova, které se následně podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 stalo protektorátem OSN. Dne 17. února 2008 kosovský parlament vyhlásil nezávislost. Od té doby k 27. únoru 2017 Kosovská republika získala diplomatické uznání jako suverénní stát u 111 členských států OSN. Srbsko odmítá uznat Kosovo jako nezávislý stát, i když Bruselskou dohodou v roce 2013 uznalo legitimitu kosovských orgánů a její zvláštní status v rámci Srbska. Dohoda stanoví, že veřejné instituce v Kosovu jsou výhradně provozovány zvolenou kosovskou vládou, a ne vládou srbskou.

Z6 vlajkaKosovo stále ještě nemá diplomatické uznání 82 členských států OSN. Není samo členem OSN, ale je členem Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky, Mezinárodní silniční a dopravní unie (IRU), Rady pro regionální spolupráci, Rady Evropské rozvojové banky, Benátské komise a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Kosovo získalo plné členství v mnoha významných sportovních federacích, včetně Mezinárodního olympijského výboru. V rámci Evropské unie ho uznalo 24 členů z 28. Kosovo je potenciálním kandidátem na budoucí rozšíření Evropské unie.

Stanice, pracující z území Republiky Kosovo používají od 17. 9. 2012 prefix Z6. Za datum uznání jako samostatné země se považuje 21. leden 2018. Stanice, pracující s prefixem Z6 před tímto datem platí do DXCC jako Srbsko (Serbia), YU. Na seznamu prefixů, přidělených ITU Table of International Call Sign Series (Appendix 42 to the RR) však prefix Z6 ještě 28. 1. 2018 uveden nebyl.


REPUBLIKA KOSOVO - Z60A

Z60A

U příležitosti oslav desátého výročí vyhlášení nezávislosti Republiky Kosovo (stalo se tak v únoru 2008) pořádá Kosovské radioamatérské sdružení SHARK (člen IARU) v čele s prezidentkou, jíž se stala Vjollca Caka, Z61VB, aktivaci stanice Z60A. Kosovo bylo rovněž uznáno jako samostatná země do DXCC.

Činnost Z60A již byla zahájena hned na několika pásmech. Kromě svého stálého QTH se podařilo získat ještě další stanoviště, vhodné pro práci na nižších pásmech. Obě místa jsou vybavena směrovými anténami a zařízením 4x Elecraft K3s a 4x PA SPE 1.3 KW. Olli, OH0XX testoval šíření za poslední dva dny s několika dobrými, avšak krátkými otevřeními na USA.

Ze stanice Z60A pracuje mezinárodní tým, složený z DL3DXX, OH0XX, OH1MA, OH2BH, OH3JR, OZ1IKY, S50A a S51F společně s místními Z61DX, Z61FF, Z61VB, Z62FB a Z63DBB. Na cestě je Jim, K9JF, čestný viceprezident ARRL a Hans, PB2T, tajemník IARU Regionu 1.

Ředitel ARRL Rocky Mountain Division, Dwayne Allen, WY7FD informoval tým, že je připraven jak LoTW, tak i ARRL k započítávání nových spojení do DXCC. Již nyní je "Republic of Kosovo" uvedena na stránkách DXCC Challenge. Použít lze i ClubLog, QSL vyřizuje OH2BH.

K aktivitě Z60A se ještě vrátíme po jejím skončení.

73, Martin OK1RR