Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Saint Brandon (Cargados Carajos) je súostrovie v Indickom oceáne asi 430 km severovýchodne od ostrova Maurítius, ktoré tvorí päť ostrovných skupín a v nich sa nachádza asi 40 ostrovčekov, niektoré z nich sú však v závislosti od sezónnych búrok určitú dobu pod vodou. Najväčší ostrov je Albatros (1,01 km²), ale hlavné osídlenie je na ostrove Raphael, na ktorom je súkromná rybárska stanica, pobrežná stráž a meteorologická stanica. Ostrovy majú bohatý a nedotknutý ekosystém, ale ako to už býva aj do tejto oblasti prenikla ekoturistika, ktorú využívajú aj rádioamatéri na svoje aktivity.

Agalega je súostrovie v Indickom oceáne, ktoré tvoria dva ostrovy (Severný a Južný) vzdialené asi 1000 km severne od ostrova Maurítius a spolu s ostrovmi St. Brandon tvoria spoločnú zem DXCC. Severný ostrov je dlhý 12,5 km a široký 1,5 km s hlavným mestom Vingt Cinq, na ktorom je aj pristávacia dráha. Južný ostrov je dlhý 7 km a široký 4,5 km. O bezpečnosť ostrovov sa stará Indické vojenské námorníctvo na základe zmluvy medzi vládou ostrova Maurícia a Indiou.

Rádioamatéri, vysielajúci z oboch ostrovov používali až do roku 1969 prefix VQ8 s trojpísmenkovým sufixom, ktorý končil písmenom „B“ pre ostrov St. Brandon a písmenom „A“ pre ostrov Agalega. Od roku 1970 sa pre súostrovie Brandon používa prefix 3B7 a preostrov Agalega prefix 3B6.

Prehľad doterajších aktivít z ostrovov St. Brandon:

VQ8BBB 1959
VQ8APB 1961
VQ8CBB 1965 a 1967 Don Miller W9WNV
VQ8CFB 1969 a 1970 Seewoosankar Mandary (Jacky), terajší 3B8CF
3B7DA 1970
3B7CF 1980
3B8CD/3B7 1981
3B8DO/3B7 1981
3B8CF/3B7 1991
3B7RF 1998    15 operátorov, medzinárodný tím, líder 4X1DF,vyše 53533 spojení
3B7C 2007    20 operátorov, medzinárodný tím, líder G3NUG 135718 spojení
3B7SP 2007    8 SP operátorov, 46612 spojení
3B7FQ 2009    3B8FQ

Poľskí rádioamatéri (3B7SP) mali ísť pôvodne na ostrov Agalega. 1.6.2007 vyplávali z ostrova Maurítius, ale katamaran"Josephina", ktorý ich mal dopraviť na ostrov Agalega mal technické problémy, ktoré mu znemožnili ďalšiu plavbu a operátorov musela zachraňovať rybárska loď „Covadis“, ktorá sa nachádzala niekoľko kilometrov od nich. Tá ich dopravila na ostrov St. Raphael a pretože oprava katamaranu mala trvať asi 12 dní, požiadalio povolenie vysielať z tohto ostrova, ktoré za pomoci Jackyho 3B8CF aj získali.

Aktivity z ostrova Agalega:

VQ8BFA 1963, 1966
3B6CP 1970, Gus Browning W4BPD
3B6CF 1973, Jacky 3B8CF
3B6DA 1978
3B6CD 1979
3B6CF 1981
3B6RF 2001 20 operátorov medzinárodného tímu urobilo za 14 dní 64415 spojení
3B6FQ 2008

Nastávajúca prevádzka francúzskych operátorov pod značkou 3B7A (5.-17.4.2018) bude prvou aktivitou ostrova St. Brandon po 11 rokoch.

VQ8BBB

73, Števo, OM3JW