Kure - view 1975V tomto čase neobývaný ostrov Kure je súčasťou Havajských ostrovov a štatút DXCC získal preto, že od materskej zeme (KH6) ho oddeľuje iná zem DXCC (ostrov Midway – KH4). Medzi rokmi 1960 až 1992 bola na ostrove pobrežná stráž, ktorej súčasťou bol navigačný systém LORAN a vo vojenskej posádke bol často aj rádioamatér. V roku 1981 sa stal ostrov štátnou rezerváciou a po odchode armády sa stal formálnou súčasťou Honolulu. Od roku 1993 patrí pod Ministerstvo pôdy a prírodných zdrojov Havajských ostrovov a tak isto ako všetky iné ostrovy v tejto chránenej oblasti ich spravuje Úrad na ochranu národnej morskej pamiatky Papahanaumokuakea. A od toho času začali problémy s rádioamatérskou aktivitou z tohto ostrova tak isto, ako s inými ostrovmi v Pacifiku, ktoré opustilo vojenské letectvo alebo námorníctvo USA.

 Kure - mapa

Na ostrov Kure sa uskutočnili len dve DX expedície. V roku 1997 spoločná vedecko-rádioamatérska expedícia, v ktorej bol štyria vedci a osem rádioamatérov (OH2LVG, UA3AB, JA3IG, KH7U, N9NS, SM0AGD, W0MY a K0EU), ktorí pracovali 26.9.-3.10.1997 pod značkou K7K a urobili okolo 25000 spojení. Druhá a zároveň posledná DX expedícia sa uskutočnila 25.9.-5.10.2005. Operátori pracovali pod značkou K7C, ale signály k nám prechádzali len do 17m a po skončení mali v logu 52113 spojení, z toho 9257 z EU (17,7%). Ostrov Kure je na 7. mieste v zozname najžiadanejších zemí DXCC a je preto logické, že sa opäť robia pokusy aktivovať túto vzácnu zem DXCC. Najväčšiu aktivitu vyvíja Pacific Islands DXpedition Group, ktorej lídrom je Craig K9CT.

Kure - birds warningCraig uvádza, že za posledné štyri roky podali na Havajské ministerstvo pôdy a prírodných zdrojov štyri samostatné žiadosti o povolenie vstupu na ostrov a o rádioamatérsku prevádzku z ostrova.

Prvú žiadosť podali v novembri 2014, ale v apríli 2015 ju dobrovoľne stiahli, aby v prípade povolenia neprišlo ku konfliktu s DX expedíciou na ostrov Palmyra (K5P), ktorá sa uskutočnila v januári 2016.

Druhá žiadosť bola podaná v apríli 2016, ale o rok neskôr bola tiež stiahnutá, pretože ostrovy Midway a Kure boli na krátky čas odstránené zo zoznamu zemí DXCC (Rádiožurnál 4/2017). Po ich obnovení podala v júli 2017 PIDXG tretiu žiadosť.

V priebehu riešenia žiadostí si obe strany vymenili niekoľko emailov, ktoré sa týkali otázok kontroly a legitímnych obáv z rádioamatérskej činnosti najmä počas „albatrosovej sezóny“ na ostrove Kure. Neskôr prestali predstavitelia z Havajskej divízie lesného hospodárstva a ochrany prírody odpovedať na emaily a v januári 2018 po zasadnutí Správnej rady Havajskej divízie bola žiadosť PIDXG oficiálne zamietnutá.

KurePredstavitelia PIDXG argumentovali tým, že v iných chránených oblastiach, ktoré sú spravované Americkým úradom pre ochranu rýb a divej zveri (US FWS) získali rádioamatéri povolenie k návšteve Pacifických ostrovov, okrem iných aj z ostrova Midway (2009). Po mnohých telefonických hovoroch a výmene emailov bola žiadosť PIDXG 25.6.2018 definitívne zamietnutá napriek tomu, že v žiadosti bolo napísané, že rádioamatéri budú dodržiavať všetky nariadenia a dodržiavať platné zákony pre túto chránenú oblasť. Jediným dôvodom neschválenia žiadosti bolo, že používané antény predstavujú veľké riziko pre populáciu vtákov, žijúcich na ostrove Kure. Následné argumentovanie PIDXG, že rádioamatéri doteraz nikdy svojou činnosťou neporušili „ekologickú integritu“ chránených území, bolo pracovníkmi havajského úradu odignorované. Takisto bola odmietnutá aj žiadosť o osobné stretnutie s pracovníkmi príslušného havajského úradu. V sprievodnom liste ktorým bola žiadosť o prevádzku z ostrova Kure vrátená PIDXG sa však píše, že havajské úrady nevylučujú, že v budúcnosti nemôže byť ich žiadosť schválená, ak bude hodnotená podľa nových kritérií.

A preto bola 6. augusta 2018 podaná štvrtá žiadosť o povolenie rádioamatérskej prevádzky z ostrova Kure. Lídri PIDXG žiadajú rádioamatérov, rôzne kluby a nadácie zaoberajúce sa DX prevádzkou, aby poslali na Havajské ministerstvo pôdy a prírodných zdrojov svoj QSL lístok s krátkym textom, požadujúcim prehodnotenie ich rozhodnutia. PIDXG bude priebežne informovať rádioamatérsku komunitu o pokračujúcich rokovaniach týkajúcich sa prevádzky z ostrova Kure.

Števo, OM3JW