SAN ANDRES Isl. – HK0A
Kontinent: NA, azimut: 283 st, vzdálenost: 9370 km
Časové pásmo k UTC: -5
Pořadí v žebříčku DXCC nejžádanějších zemí: 151

Minulost DXCC a expedic:

San Andres je korálový ostrov v Karibském moři, patřící Kolumbii. Historie ostrova v minulých stoletích je spojena s aktivitou pirátů v této oblasti Karibského moře. První záznam o existenci ostrova je na španělských mapách z roku 1527, ale je známo, že ostrovy této oblasti navštívil již Columbus při své čtvrté průzkumné plavbě. Ostrovy byly postupně ve vlastnictví Anglie, Holandska a Španělska. V roce 2000 se souostroví San Andres, Providencia a Santa Catalina staly přírodní rezervací OSN. Tím bylo zaručeno zakonzervování ekosystému oblasti i pro budoucí generace. Současně toto rozhodnutí přitáhlo na ostrovy turistický ruch.

Kdysi spíše vzácná země DXCC je posledních cca 15 let téměř tuctovou zemí, na ostrově je i několik místních amatérů např. HK0RMR, čemuž odpovídá i postavení v žebříčku nejžádanějších zemí DXCC, nicméně jednou za několik let uspořádat expedici, která obsadí všechna KV pásma s kvalitními operátory a vybavením není nikdy marné.

Pro ukázku jsem vybral foto účastníků kolumbijské expedice 5J0P z 03/2013:

5J0P

5K0K: 16. 10. 2019 – 29. 10. 2019

Team: parta OK oms kolem Davida OK6DJ + Roberto HK3CW

QSL: pro OK,OM jen OQRS

Nejprve uvedu přeložené zprávy přebírané Števem OM3JW do IDXP o přípravě a průběhu expedice.

IDXP 1460 z 1. 9. 2019

HK0/A San Andres Is. David informuje čtenáře IDXP, že po 8 měsících čekání získali zejména díky úsilí Karla OK2ZI a Roberta HK3CW, povolení k vysílání z ostrova San Andres, pod značkou 5K0K. 29. 8. Získali i certifikát LoTW. Dx expedice, která se uskuteční 15. – 28. 10. se kromě OK6DJ, OK2ZI, a HK3CW zúčastní i OK1BOA, OK1FCJ, OK1CRM, OK1GK, OK2ZA a OK2ZC. Provoz začne asi 17. 10. a v prvních dnech se budou věnovat stavbě antén a tak v plném provozu budou 20. – 27. 10. Ops budou pracovat CW/SSB/RTTY/FT8 na 160 – 10 m s PA a množstvím antén na všechna KV pásma i 6 m. QSL na OK6DJ nebo přes OQRS. Svůj log však vloží i do LoTW. Všem sponzorům a těm, kteří pošlou žádost o QSL direkt přes OQRS, budou spojení vložena do LoTW již týden po ukončení DX expedice. Ostatní spojení budou vložené do LoTW za 6 měsíců po expedici. Aktuální informace budou na www.cdxp.cz

IDXP 1466 z 13. 10. 2019

HK0/A San Andres Is. Skupina OK ops, Petr OK1BOA. Petr OK1FCJ, Palo OK1CRM, Pavel OK1GK, Ruda OK2ZA. Luděk OK2ZC, Karel OK2ZI a David OK6DJ odlétá na ostrov 15. 10., kde se k nim přidá Rob HK3CW, a ostrov opustí 28. 10. 17. – 18. 10. Bude provoz pod značkou 5K0K z důvodu stavby antén v omezeném režimu. Plný provoz bude od 20. 10. do 27. 10. A opět omezen z důvodu demontáže antén 28. 10. Ops budou pracovat CW/SSB/RTTY/FT8 na 160 – 6 m a v provozu budou mít dvě stanice s PA a množství antén. Primárním DIGI modem bude FT8. Budou používat multislot FT8, ale v normálním modu (ne F/H), se softwerem MSHV. FT8 frekvence budou: 1844, 3590, 7065, 10145, 14085. 18117, 21110, 24918, 28095 a 50328 kHz. QSL na OK6DJ. OK a OM stanice – neposílejte svoje QSL, údaje o spojeních zasílejte výhradně přes OQRS.

IDXP 1467 z 20. 10. 2019

HK0/A San Andres Is. Provoz OK ops pod značkou 5K0K začal 16. 10. Krátce před 01:00 najednou se třemi stanicemi na 401 a30 m a FT8 na 40 m. Především na 30 m měli až do 09:00 úžasný signál. Za prvních 24 hodin měli v logu více než 3000 spojení, v čase uzávěrky tohoto čísla IDXP okolo 14000. 18. 10. už měli v provozu tři CW stanice, jednu FT8 a postaveno 11 antén. Protože internetové připojení je na ostrově velmi pomalé, nemůžou používat Realtimelog. Provoz bude pokračovat až do 27. – 28. 10. QSL na OK6DJ. OK a OM stanice jen přes OQRS (buro). Neposílejte svoje QSLs!

IDXP 1468 z 27. 10. 2019

HK0/A San Andres Is. Provoz OK ops pod značkou 5K0K pokračoval celý uplynulý týden a v době uzávěrky tohoto čísla IDXP měli i přes problémy se síťovým napájením v logu více než 50000 spojení. Přes víkend se zúčastní SSB části CQWWDX Contestu v kategorii M2. 28. 10. Začnou rozebírat antény a provozu zůstanou jen na 160 m FT8 pro JA. Domů odlétají 29. 10. QSL na OK6DJ, OK a OM stanice výhradně přes OQRS (buro). Neposílejte svoje QSLs!!!

Skupina kolem Davida OK6DJ, si vybudovala velice dobré postavení, v současné době je to asi jediná skupina v rámci OK/OM, která dokáže uspořádat podobnou expedici – výborné vybavení a kvalitní operátoři plus standardní trvání expedice, činí ze skupiny jednu ze špičkových, minimálně v rámci EU. Účast tentokrát posílená o HK3CW, což evidentně ulehčí komunikaci s povolovacím orgánem tak s místními, se vypravila na San Andres Isl. Země sice s vysokým číslem žádaných zemí DXCC, ale komplexní provoz všemi mody na všech pásmech s vynikajícími operátory je i u takové země velkým přínosem, především pro lovce pásmových bodů a amatéry se skromným vybavením. Snad se daly vytknout jen počáteční problémy s přenosem logů do ClubLogu, ale to je už dáno spíše naší zmlsaností, kdy bychom chtěli všechno, hned a perfektně.

Několik poznámek z průběhu expedice, co jsem si udělal:

16. 10. (SFI, A, K – 67/5/2) ráno v 0455 UT jsou na 7066 FT8 po delší době dostanu rpt ale asi ne qso, odpoledne jsou na 18117 (po dohrání deníku 20. 10. zjišťuji, že jsem QSO udělal).

17. 10. (SFI, A, K – 66/6/2) ráno po 04 UT je vidím na 10136, dělají téměř výhradně UA, 06 se dívám na 7005 – big pile up, ale po chvíli se QSO daří, pak se dívám ještě na 3515, slyším je tak 579 v 1243 14085 vidím jak odpovídají 1ADM, ale nevidím že by dokončili nějaké QSO na clusteru si stanice stěžují, že mají špatně nastavený čas, pak jsou většinu na CW a 14220 SSB.

18. 10. (SFI, A, K – 66/6/1) domnívám se, že mají problém s FT8, protože nikde nejsou, v 0340 UT pěkný signál a provoz na 3515, současně jsou na 1812, ale slyším jen pile up (vévodí mu DK1MAX), tak se ani nesnažím něco vypreparovat, v 0450 je zahlídnu na 7074, ale jen chvilku, usuzuji, že snad půjdou na 7056 – taky tam za chvilku kluci jsou a QSO není problém na první call. Odpoledne už rozchodili OQRS – první dny zde nebyl přenos QSO z FT8 a asi i SSB, v 1315 pěkný signál na 18070 i 14005.

20. 10. (SFI, A, K – 66/5/1) ráno hlídám 1812 kolem 03 UT, ale kromě velkého pile up je u mne 0, odpoledne na 18120 kluky čtu tak 53. Ráno v OK/OM DX kroužku čte Števo email od Pavla OK1GK – vše je v pořádku, ale mají velký problém s nestabilním napětím v el. síti. Odpoledne se zřejmě podařilo uschopnit do normálního chodu ClubLog, objevují se další QSO v on line logu z počátku expedice.

21. 10. (SFI, A, K – 65/6/3)kolem 0330 UT jsou na 3573, občas je i vidím, ale není to na volání, sleduji i 1812 ale opět nic i když v 06 UT OK7GU dává, že jsou silní, já slyším jen pile up, v 1220 UT jsou na 14005, ale dělají JA, v 1510, když najdu kde poslouchají je QSO na první zavolání, na 15 m je neslyším, večer kolem 23 UT jsou ufb na 7074.

22. 10. (SFI, A, K – 64/5/0) k ránu hlídám 160 m, ale slyším jen pile up, 0450 jsou na 7184, u mne 0, ale znovu se pak dívám kolem 0650 a jsou slyšet tak 57 ale dělají JA, odpoledne 13 UT není problém na 18076,9, kolem 13 UT jsou současně na 14085, bohužel na stejném segmentu kmitočtu jede i VU7RI, každá expediční stanice naštěstí jede jiným modem, nicméně QSO s 5K0K se daří. Jen poznámka za dobu co sleduji přes DX cluster stav sluneční činnosti, se poprvé objevuje SFI 64.

23. 10. (SFI, A, K – 66/3/0) před 00 UT již patroluji na 160 m, až v 03 UT slyším pile up a DQRM, spoty chodí hlavně z USA, na 3502 kde údajně jsou mám vrčák, v 0345 UT se daří QSO na 7185, večer kolem 2330 jsou RTTY na 13139, vidět jsou dobře, ale točí USA.

24. 10. (SFI, A, K – 65/2/0) celý den mi připadají condy špatné na 160 m ani 80 nemám nic.

25. 10. (SFI, A, K – 65/18/5) ze 160 m nemám žádný poznatek ráno v 06 UT perfektní signál na 3517, odpoledne je v ClubLogu překonána hranice 50 tis. QSO – vynikající.

26. 10. (SFI, A, K – 69/29/3) CW WW Fone, čili zbytečné se věnovat SSB, a tím i 160 m, také po začátku zahájení contestu tam nic není i když I0LYQ na FT8 je volá. Ráno po 05 UT jsou kluci na 1840, sice je nevidím a pokud mohu věřit tomu co vidím, tak snad několik QSO se mohlo podařit, vidím i Vaška 1ADM jak se chvíli snaží.

27. 10. (SFI, A, K – 69/29/3) CW WW FONE, ale již před 00 UT hlídám 1840, kluci tam jsou, kolem jejich západu slunce se snad podařilo pár QSO do EU (snad i OK2DA), ráno už na FT8 nejsou, spot je z SSB.

20. 10. (SFI, A, K – 69/29/3) Podle vydané informace už kluci měli mít provozu jen stanici na 160 m, ale opak byl pravdou ještě celý den pracovali minimálně se dvěma stanicemi a poslední QSO uskutečnili až po půlnoci 29. 10.

Celková bilance:

Celkem: 64330 QSO a 20726 call, 31,4 % s EU

CW: 24653, SSB: 18838, RTTY: 907, FT8: 19932

Pásma:

160: 1806, 600 EU, 33 OK

80: 5324, 1497 EU, 83 OK

40: 9649, 2991 EU, 202 OK

30: 7299, 1993 EU, 127 OK

20: 15199, 5766 EU, 355 OK

17: 10529, 4305 EU, 262 OK

15: 9627, 2808 EU, 154 OK

12: 3044, 226 EU, 2 OK

10: 1852, 32 EU, 0 OK

6: 451, 424 EU, 0 OK

Tak jen závěrem a superlativy. Obrovská propagace OK značky ve světě, šikovně zvolená značka, možná to neumíme ani docenit. Celkový počet QSO zařazuje expedici do velice nadprůměrných výsledků, v době slunečního minima je to špičkový výkon. Alespoň nějaké spojení musel udělat každý, kdo projevil zájem, z OK se s 5K0K nechalo pracovat i na magnetické antény na několika pásmech, tedy klasičtí „balkonoví“ amatéři, z toho pramení vysoký počet UNI. Dne 18. 10. rate přes 7150 QSO, si nepamatuji, že bych mockrát viděl, pokud vůbec. Snad tedy jen drobný problém v úvodu s přenosem dat a samozřejmě zavření pásem 12 a 10 m a 160 m, které vyžadovalo nadprůměrné vybavení (z oblasti Karibiku jsem v době expedice moc signálů na 160 m neviděl).

Kluci díky!

Karel OK1EP