Paul, N6PSE pred niekoľkými dňami napísal, že niektorí rádioamatéri sa pýtajú, prečo si neprenajmú inú loď, ktorá by ich dopravila na ostrov Bouvet. Otázka je logická, ale jednoducho inú vhodnú a zároveň cenovo dostupnú loď nenašli. Spoločnosti Fourcault a Hanse Explorer, ktoré vlastnia také lode si účtujú za charter viac než 1 milión USD. To je oveľa viac, ako dokážu zaplatiť (a to je len za loď). Takže chuť by bola, ale dostupná loď nie.

V súvislosti s tým, vznikol priam šialený nápad. Keďže RV Braveheart je teraz oficiálne na predaj, je to koniec nádhernej éry, počas ktorej sa s touto loďou a skvelou posádkou uskutočnilo veľa špičkových DX expedícií najmä do Antarktických oblastí v Indickom oceáne. A tak lídri tímu 3Y0J rozmýšľajú, ako zabrániť tomu aby loď bola zošrotovaná. A tak vznikol nápad, že loď by mohla kúpiť nejaká skupina, alebo DX konzorcium, alebo niektoré rádioamatérske nadácie, ktoré by spojili svoje sily pri nákupe. Vypočítali, že keby si loď kúpila skupina rádioamatérov sústredených po celom svete, nebolo by to márne. Chcelo by to však aby napríklad 10 000 rádioamatérov venovalo po 50 USD a loď by sa dala kúpiť. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho a hneď aj uvádzajú, ako by sa to dalo dosiahnuť. Založili by stránku GoFundMe alebo JustGiving alebo nejakú podobnú, cez ktorú by sa vkladali na účet peniaze a všetci by mali kontrolu nad vloženými peniazmi a videli by reálny stav na účte. Chcelo by to však veľkú spoluúčasť celej rádioamatérskej komunity. Otázkou však je, kto by viedol takýto ohromný podnik. Kto má námorné skúsenosti? Kto má schopnosti viesť účtovníctvo a všetky náklady? Kto má patričné právne vzdelanie pokiaľ ide o zmluvy a pod? Kto by bol kapitánom lode? Aké by boli ročné prevádzkové náklady? Skrátka, vyžaduje si to množstvo konkrétnych úloh. Ale dalo by sa nad tým premýšľať.

Takže otázka znie: Je to skutočne koniec jednej éry, alebo začiatok niečoho vizionárskeho? Tieto úvahy boli zverejnené na Facebooku a začala okolo toho veľká diskusia. Tak ako vždy, aj teraz sa utvorili dve skupiny. Niektorí túžia po tom, aby loď patrila rádioamatérom, druhá skupina je realistickejšia. Hovoria, že Braveheart je už stará loď, aj keď na stránke na ktorej sa predáva sa uvádza, že je v dobrom stave. Zostáva však niekoľko nezodpovedaných otázok. Čo bude loď a jej posádka robiť, keď sa nebudú konať DX expedície. Teoreticky by sa dala prenajať na iné, napríklad vedecké účely, takže by neprišlo k väčším finančným stratám. Plánovať však DX expedície, alebo prenájmy dopredu je asi nereálne a nakoniec by to asi predsa len dospelo k tomu, že by sa loď musela ponúknuť na predaj. Ale kúpil by ju niekto? Táto úvaha končí tým, že asi by sme mali prestať snívať a akceptovať fakt, že bez náležitej podpory, financovania a riadenia je to utópia. A tak sa éra „Statočného srdca“ pravdepodobne skončila...

Števo, OM3JW