IVORY-COAST – TU
Kontinent: AF, azimut: 205 st., vzdálenost: 5200 km,
Časové pásmo k UTC: 0
Pořadí v žebříčku DXCC nejžádanějších zemí: 2017 – 98, 2020 – 141, 2022 - 141

Minulost DXCC a expedic:

Český název země je Republika Pobřeží slonoviny, země se nachází v Západní Africe na hraně Guinejského zálivu. Od roku 1833 země protektorátem Francie, později přeformováno na francouzskou kolonii. Nezávislost získalo Pobřeží slonoviny v roce 1960.

Ve starých seznamech DXCC se vyskytuje země pod souhrnným názvem Francouzská západní Afrika jako FF8, do doby získání nezávislosti. Země nepatří mezi zvláště vzácné, viz postavení v žebříčku nejžádanějších zemí DXCC. Je zajímavé, že česká expedice v roce 2020 nezpůsobila pohyb v pořadí.

 

Poslední význačnější aktivity:

03/2017 – TU7C

22. 2./1. 3. 2020 TU5PCT

 TU5PCT

TU5PCT 5. 2. 2022 – 13. 2. 2022

Team: česká expedice pod vedením Davida OK6DJ

QSL: pro OK a OM stanice pouze přes OQRS

Nejprve zprávy, převzaté od Števa OM3JW z IDXP.

IDXP 1581 z 16. 1. 2022

TU IVORY COAST Po dvou letech se část operátorů Českého DX expedičního týmu (Petr OK1BOA, Petr OK1FCJ a David OK6DJ, opět vypraví do Pobřeží Slonoviny a budou QRV CW/SSB/RTTY/FT8 na 80 – 6 m, možná i na 160 m, pokud jim to místní podmínky umožní, pod značkou TU5PCT. Do svého QTH přijdou 4. 2., 5. 2. – 6. 2. zahájí provoz v omezeném režimu po dobu stavby antén a provoz v plném režimu se rozeběhne 7. – 12. 2. Antény budou demontované 13. 2., a v ten samý den odcházejí domů. QSL na OK6DJ nebo přes OQRS (doporučuje se), spojení však budou potvrzené i přes LoTW.

IDXP 1584 z 6. 2. 2022

TU IVORY COAST OK ops (IDXP 1581) odletěli z Prahy 4. 2. a poprvé by se mohli objevit na pásmu po značkou TU5PCT asi 6. 2. A v plném provozu budou 7. 2. – 12. 2. a 13 . 2. odlétají domů. Pracovní frekvence:

CW – 1832 3545 5353 7032 10105 14025 18079 21025 24903 28018, 50095 kHz

SSB – 3790 7185 14185 18150 21280 24935 28450 50150 kHz

FT8 – 1840 3563 5357 7071 10144 14090 18108 21080 24923 28080 50313 kHz

RTTY – 3563 7045 10142 14080 18099 21080 24911 28080 kHz

QSL na OK6DJ, nebo přes OQRS (doporučuje se), spojení však budou vložené i do LoTW.

IDXP 1585 z 13. 2. 2022 Provoz členů CDXP pod značkou TU5PCT skončí 12. 2. Ačkoliv je provázely problémy s výpadky el. sítě a museli používat generátor, měli v době uzávěrky tohoto čísla IDXP v logu téměř 40000 spojení. Expedice však měla i svou humanitární stránku. Ve spolupráci se Zorrem JH1AJT a jeho Nadací pro pomoc dětem v nouzi, darovali místní škole dárky, z kterých měli žáci velkou radost. QSL na OK6DJ, nebo OQRS (pro OK a OM se doporučuje požít tuto formu).

David OK6DJ a jeho skupina si po dvou letech zopakovala expedici do TU se stejnou značkou jako v roce 2020 – TU5PCT. Přes těžkou dobu způsobenou stále ještě pokračující epidemii CORONA viru, jistě tentokrát věděli, do čeho jdou a mohli tak využít poznatků z minula a rozšířit provoz o 160 m.

Několik poznámek z průběhu expedice, díky minulé expedici jsem se soustředil hlavně na pásmo 160 m:

5. 2. (SFl, A, K – 130/32/4) vše zřejmě probíhá podle plánu, odpoledne přicházejí první spoty.

6. 2. (SFl, A, K – 126/12/4) ráno se dívám, 03 UT jsou na 7080, QSO přichází na druhé zavolání.

7. 2. (SFl, A, K – 124/15/3) jsem na poslechu už v 0030 UT, na 10144 vidím jen mohutný pile up USA a NA, v 1030 UT na 14090 QSO dílem okamžiku, v 1150 UT silný signál na 21080 a QSO není problém.

8. 2. (SFl, A, K – 127/7/2) ráno jsem opět připraven po 00 UT, jsou na 1840, vidím jak volají tak 2 až 3 EU stanice, v 01 UT je jedenkrát vidím (alespoň můžu nastavit RX kmitočet – 1505), na 160 m jedou normálním FT8), ale to je vše, kolem 02 UT vidím, že zřejmě udělali několik USA stn, v 08 UT na 10108 je big pile up JA stanic na 18108 mají pěkný signál, ale musím odejít, QSO dělám až odpoledne (18109) kolem 1430 UT.

9. 2. (SFl, A, K – 123/5/1) ráno nechci nic ponechat náhodě, tak vstávám po 00 UT – 1840 je plné volajících stanic, tak 30 až 50 % z nich dává report (samozřejmě při normálním provozu FT8 to ještě dokáže urychlit provoz), protože TU5PCT nevidím, dělám si alespoň poznámky. Provoz sleduji až do cca 0230 UT, kdy se evidentně podmínky pro TU obracejí spíše na USA. Za celou dobu sledování jsem zaznamenal, že jim cca 30 stanic potvrzovalo reporty, někteří i QSO, z toho na pásmu jsme byli cca 8 OK/OM a myslím, že 3 stn udělali i QSO. Já jsem kluky za tu dobu viděl jen 2x. Asi až na výjimky je QSO spíše náhoda, např. EU3A a další, za dobu téměř 2 hodin několikrát potvrzují report, dávají RRR, a pak zase znovu volají. Rovněž je mi proti srsti, když i renomované stn je volají na jejich TX kmitočtu, samozřejmě to jde, ale kluci by toho takhle moc neviděli.

10. 2. (SFl, A, K – 126/3/2) Jak se vyplatí trpělivost. Budím se kolem 23 UT, spoty ukazují, že kluci jsou na 1835, u mne samozřejmě 0, ani pile up není masivní, tak jdu spát a vnitřní hodiny si nastavuji na 01 UT. Budím se, v 0115 UT vidím TU5PCT v podstatě trvale na 1840, ale volajících je nic moc, po několikerém zavolání dostávám report, trochu déle trvá, než si vyměníme relace RRR a R73, ale daří se, sleduji, že je volají a QSO dělají především UA a UR. Ještě konstatuji, že v 02 UT mají ufb signál na 7080, ráno jsou na 3567, ale u mne 0. Bohužel klukům nefunguje doplňování deníku na ClubLogu on line, tak musím čekat až do odpoledne a úplnou radost.

11. 2. (SFl, A, K – 118/21/4) ráno v 0015 big signál na 7185, pile up USA, které i ve slušném rate dělají, na mne reagují asi na tření call, opět jsou na 160 m, napřed CW a pak FT8. V 0230 pěkný signál i rychlé QSO na 3567.

12. 2. (SFl, A, K – 113/20/3) ráno po 08 UT si rozhodně užívají stanice i na 24902,5, ale okno není příliš dlouhé.

 

Celková bilance:

Pro zajímavost a špílmachry uvádím i pásmové tabulky pro porovnání roku 2020 verzus 2022, sluce se nám probouzí, i když QSO celkem (2020-28807) není moc srovnatelné, ale zajímavé:

Celkem 2022 : 42256 QSO a 11616 UNI call

CW: 10388, SSB: 8013, FT8: 23855

Pásma 2022:

160: 761, 678 EU, 60 OK
80: 2292, 1466 EU, 132 OK
60: 1918, 1166 EU, 41 OK
40: 6547, 3324 EU, 238 OK
30: 3543, 1726 EU, 172 OK
20: 6656, 2955 EU, 245 OK
17: 4836, 2937 EU, 237 OK
15: 6978, 4608 EU, 367 OK
12: 4558, 3134 EU, 263 OK
10: 4167, 3095 EU, 220 OK

 

Pásma 2020:

160: 0
80: 2447, 1439 EU, 115 OK
60: 847, 578 EU, 11 OK
40: 5381, 2213 EU, 157 OK
30: 5052, 2709 EU, 195 OK
20: 8620, 4760 EU, 272 OK
17: 4832, 3528 EU, 209 OK
15: 1439, 1135 EU, 58 OK
12: 109, 98 EU, 6 OK
10: 80, 73 EU, 0 OK

Závěr si také tentokrát ušetřím, kromě již obvyklé pochvaly za reprezentaci OK značky v expedičním provozu a samozřejmě úspěch pro OK stanice (1PI – 27 „zářezů“ a na 100. místě OK stn pět QSO s TU5PCT). Předpokládám, že David opět otiskne story z pobytu v časopise.

Karel, OK1EP