Na základě doporučení CCIR č. 832 byl pro celý svět zpracován atlas vodivosti země (World Atlas of Ground Conductivities). Zmíněné doporučení CCIR uvádí, že pro plánování tras spojení a predikce šíření je pro kmitočty pod 3 MHz určující především vodivost země. Proto byl zpracován atlas světa, souhrnně uvádějící vodivost země nejen na jednotlivých kontinentech, ale i v mnoha zemích, příp. územních celcích. Je s podivem, že zapracováno bylo např. Maďarsko, avšak Česká republika chybí. Spekulovat o důvodech nemá smysl, použít lze i celkem podrobné mapy střední Evropy a aproximovat... Stahujte zde (PDF, cca 4 MB).