MMANA býval před lety velmi oblíbený freeware program pro modelování antén pomocí momentové metody. Byl založen na výpočetním jádru MININEC, které bylo odvozeno z jádra NEC tak, aby ho bylo možné provozovat na počítačích PC (technickou úroveň počítače je třeba vidět optikou přelomu 80. a 90. let minulého století, dnes je to samozřejmě jiné). MININEC měl řadu omezení, ale prošel i řadou změn, současný MININEC je velmi dobře použitelný v 90% situací, kdy potřebujeme ověřit vyzařovací vlastnosti nějaké antény, potřebujeme ji naladit, přeladit čí škálovat pro jiná pásma, optimalizovat apod. Autorem MMANA je Makoto Mori, JE3HHT. Poslední jím zveřejněná verze byla 2.03, pak se vývoj programu na čas zastavil, až se objevil MMANA-GAL ruských autorů, z kterého se později stala komerční záležitost. Bohužel, ruští autoři změnili i formát definičních souborů antén - původní definiční soubory MMANA (.maa) byly textové, soubory MMANA-GAL (.gaa) jsou binární a jsou čitelné pouze v programech MMANA-GAL, navíc chybí možnost exportu. Bohužel potom, co se odmlčel JE3HHT, z internetu prakticky zmizela poslední verze 2.03, protože veškeré odkazy vedly na neaktivní webové stránky.

Pro MMANA 2.03 jsem vytvořil českou lokalizaci. UA3AVR vytvořil jako doplněk k MMANA program MAA NEC, který je  implementací plného NEC. Jde o samostatný program, který pracuje s definičními soubory, vytvořenými pro MMANA. Pro úplnost je i MAA NEC v poslední známé verz 1.81 k dispozici ke stažení.

Instalace: Do adresáře MMANA překopírujte soubory czech.mmn a mmnlanguage.txt (druhý soubor bude nutne přepsat). V nabídce

Service -> Language zvolte "czech".

V souboru Mamana.ini je třeba změnit font z původního Microsoft Sans Serif na MS Sans Serif, jinak se nezobrazuje diakritika korektně.

Některé klauzule nebylo možné lokalizovat, neboť jsou "natvrdo" zakódovány přímo do programu.

Stažení

  • MMANA v. 2.03 stahujte zde (1,2 MB).
  • Češtinu stahujte zde (8,4 kB).
  • MAA NEC v. 1.81 stahujte zde (663 kB).