KH5 je z obou Amerik poměrně snadná trefa, proto tam nepatří k nejžádanějším. Navíc byly Palmyra a Jarvis poměrně častým cílem expedic až do doby, než jejich správu převzal US Fish and Wildlife Service. Z Evropy však trasa na KH5 patří k nejobtížnějším, což vyneslo tuto ostrovní skupinu na 2. místo v pořadí nejžádanějších. Závěr je tedy poměrně jasný - jestliže pořádat expedici na KH5, pak kvůli Evropě. Jenže tým se zjevně zaměřil na poskytování pásmových bodů americkým stanicím - Clublog uvádí 75 230 QSO a 18 267 unikátních značek, což je poměrně přesvědčivý důkaz.

Důsledně se vyhýbáme kritice, většina DXmanů je toho názoru, že je vždy lepší nějaká DX expedice, než žádná. Jenže důsledkem přehnané politické korektnosti může být to, že expedici v době, když "to chodí" nebude možné zorganizovat, např. protože omezený počet povolení ke vstupu se vyplýtvá na nepodařené podniky. Proto jsem přesvědčený, že by kritická slova zaznít měla, uvítal bych např. existenci nějakého serveru, kde by bylo možné expedici ohodnotit tak, aby se to obešlo bez tvrdších výrazů a hodnocení by poskytovalo výstup, použitelný pro příští expedice.

I naprostý DX zelenáč si dokáže spočítat, že pořádat v současné fázi slunečního cyklu expedici do destinace, kde se uplatňují prakticky všechny negativní vlivy transpolární trasy je přinejmenším hloupost. Celý "Projekt Palmyra 2016" byl z tohoto hlediska velmi nedomyšlený, organizátoři tedy nemohou počítat s přílivem sponzorských příspěvků z Evropy a z USA toho až tolik nepřijde, neboť KH5 tam není tak vzácná. Je tedy velmi pravděpodobné, že expedice skončí "sekerou", zatnutou v peněženkách jejích účastníků.

Nejasností a důvodů ke kritice K5P je ovšem víc, mj.

  • vysloveně odfláknuté stránky http://palmyra2016.org/, kde se dozvíte jen neužitečný balast. Budete-li hledat informace o zařízení, nenajdete nic. Sháníte-li info o anténách, dozvíte se, že mezi vysílacími anténami jsou mimo jiné 4 SteppIR vertikály s prodlužovací cívkou pro 80m a pro příjem výbava obsahuje také Array Solutions Shared Apex 30. Zbytek si račte domyslet nebo vyčíst z příspěvků v diskusních fórech. Srovnáte-li to se stránkami VP8STI/VP8SGI, kde najdete i ty nejmenší detaily včetně barevných blokových schémat, budete asi týmu K5P právem nahlas nadávat...
  • nadávky na adresu K5P pršely doslova ze všech stran (nejen z Evropy), komentáře se však míjely účinkem. Odezva přišla bohužel pozdě. Co dělal evropský pilot MM0NDX? Nakonec je ani podle Clublogu nedělal! K čemu byly diagramy předpovědí podmínek šíření? Jaký smysl má ignorování připomínek? K čemu je dobré jet si podle svého a nekoukat napravo ani nalevo?
  • velká část týmu byla i na vysloveně zatlučené expedici K1N, po jejímž "úspěchu" směrem na Evropu by soudný člověk raději zůstal doma. Ne tak W0GJ, N2TU, K6MM, K9CT, WB9Z - ti vyrážejí na další expedici, primárně zajímavou pro Evropany. A opět debakl, opět ignorování EU (které expediční tým přiznal a později se marně snažil nějak "kompenzovat"). Prázdné řeči, třesky plesky. Kam se poděla soudnost?

QSO K5PDoufejme tedy, že nadcházející hubené období využijí organizátoři k uspořádání expedic do "snadných" směrů z oblastí, kde je maximum radioamatérské populace, tj. Evropy, USA a Kanady. Plánování musí předcházet důkladná analýza, např. census radioamatérských stanic neposkytuje žádné informace, z kterých by bylo možné vycházet - údaje hrubě zkreslují astronomické počty japonských stanic, které DX provoz naprosto nezajímá. Proto je nakonec hrubě spekulativní odhad 40% USA - 40% Evropa - 20% zbytek světa přesnější, než census, který nebere v úvahu skutečný počet zájemců o expedici. Zřejmě bude stačit omezit pořádání expedic do roku 2019 na destinace, které lze snadno dělat jak z Evropy, tak z USA a úspěch je zaručen. Bohužel tomu všemu se vymyká K1N, která ač je velmi snadno dosažitelná, byla díky týmu natolik "zatlučená", že v DX komunitě zavládla blbá nálada na hodně dlouhou dobu... Nám tedy nezbývá, než se smířit s tím, že když někdo chce něco zatlouct, zatluče to, jak dokazuje právě K1N.

Je pravděpodobné, že se dalších 10 let na Palmyru nikdo díky US Fish and Wildlife Service nedostane. Snad to nebude platit pro Jarvis... Já sám nemám čeho litovat díky KH6ND/KH5, nicméně statistiky na Clublogu hovoří jasně. Jen doufám, že nikoho nenapadne oplatit Američanům dvě expedice, které díky špatnému plánování a výkonům "hvězdné pěchoty" dopadly pro Evropu nevalně. Asi nikdo nestojí o to, aby si Evropané naschvál dělali expedice jen pro sebe, jak to předvedli Američané v duchu K1N a K5P. Zřetelně se projevuje nesolidnost a trend porušovat DX Code of Conduct (pravidla slušného chování v DX provozu) ze strany expedic, organizovaných Američany. Pomyslný prapor cti tedy drží Evropané, zejména Britové a Němci. Je vidět, že W0GJ, K4UEE a další dlouholeté opory jsou za zenitem a leckdo si klade otázku, kdo je nahradí. Můžeme jen spekulovat, budou-li to mladší operátoři z Anglie, Německa nebo Ruska. Ale to už bude v dalším slunečním cyklu...

73 Martin, OK1RR