Ukrajinští radioamatéři sdružení v několika klubech (UCC, UDXC, UCWC aj.), vědomi si finanční náročnosti a z toho důvodu značné nedostupnosti hlavních světových diplomů jejichž základ je v populárním diplomu DXCC, se rozhodli vydávat diplomy, jejichž podmínky jsou totožné s podmínkami diplomového programu ARRL. Obdobně jako od ARRL, i ze strany UARL budou za nejvyšší třídy vydávány plakety. Pracovat na získání těchto diplomů však mohou radioamatéři všech zemí světa a vzhledem k ke stále zvětšujícímu se počtu účastníků v Ukrainian DX contestu, bude možné spojení tam navázaná uplatnit pro získání těchto diplomů. Tím bude odstraněna hlavní překážka zabraňující mnoha radioamatérům o takový diplom zažádat – finanční nedostupnost.

Pro všechny dále uvedené diplomy platí – stejně jako pro diplom DXCC, existující seznam zemí DXCC. Poplatek pro zahraniční radioamatéry za vydání každého z uvedených diplomů jsou 4 IRC. Do tohoto poplatku je již započítáno poštovné a kontrola žádostí i QSL. Zpáteční poštovné za vrácení QSL však jde na účet žadatele, proto je třeba přiložit příslušné zpáteční poštovné. Na Ukrajině jsou kontrolou pověřeni UX5UO, UX7UN, UY5ZZ a UT7QF, UT4EK event. UA6LV. Žádosti o některé diplomy však musí být stvrzeny dvěma podpisy (U-DX-A 160m, 5B U-DX-A, U-DX-A HR a U-DX-A HR#1)

Účelem vydávání těchto diplomů není konkurovat programu ARRL, ale umožnit srovnání i méně majetným amatérům s amatéry ostatního světa. S DXCC manažerem NC1L je dohoda, že jako checkpoint je možno využít i DK7YY, event. další radioamatéry pověřené kontrolou QSL pro DXCC ve světě, Rovněž je možné využít k potvrzení navázaných spojení program LOTW. Pro toho, kdo již vlastní nějaký diplom ARRL z řady DXCC, není třeba posílat QSL pro vydání stejného z řady U-DX-A nebo na rozšíření (např. z 5BDXCC na 6B U-DX-A), stačí do žádosti napsat číslo vydaného diplomu ARRL., nebo kopii uznaných QSL a přiložit QSL potřebné pro doplnění.

Do programu UDXA byly zahrnuty tyto diplomy:

O každý z dále uvedených diplomů je možné žádat za provoz MIX, CW, PHONE a DIGITAL. Diplomy za různé módy mají různý design.

U-DX-A (analogický k DXCC)

U-DX-A 160m (DXCC 160m)

U-DX-A 6m (DXCC 6m)

5B U-DX-A (5BDXCC)

6B U-DX-A, 7B U-DX-A, 8B U-DX-A,

9B U-DX-A, 10B U-DX-A

U-DX-A-HR (DXCC HR)

U-DX-A HR#1 (DXCC HR#1)

Single band U-DX-A za pásma 6 až 160 m.

UDXA Honor RollUDXA

Žádosti o jednotlivé třídy diplomu se přijímají elektronicky, žádosti je možné kopírovat ze stránek které najdete v odkazech na www.ucc.zp.ua/udxa.htm. Najdete tam také adresy kam se žádosti zasílají, ukázky jednotlivých diplomů a pochopitelně také originální znění podmínek, které jsou zde uvedeny stručně.

 

WAU (Worked all Ukraine)

WAU

Diplom byl doporučen Ligou radioamatérů Ukrajiny s cílem zvýšit aktivitu radioamatérů na KV i VKV pásmech. Vydává se na laminovaném kartonu 200g formátu A4, zásilky jsou při odesílání v obálce z obou stran chráněny tvrdým kartonem. Diplom se vydává za navázazaná (posluchačům za odposlouchaná) spojení s 25 oblastmi Ukrajiny včetně autonomní republiky Krym a městy Kijev a Sevastopol. Spojení (poslechy) mohou být na všech KV i VKV pásmech včetně WARC. Platná jsou všechna spojení od 1.1.1994 a žadatelé musí navázat nejméně 27 spojení. Poplatek za vydání diplomu radioamatérům ze zahraničí je 10 USD, diplom se zasílá doporučenou poštou.

Žádosti s tzv. GCR listem musí být potvrzeny buď radioklubem nebo dvěma jinými koncesovanými radioamatéry.a zasílají se na adresu Vladimir A. Stepanenko, P.O. box 28, CHERNIHIV-POSTAMT, 14000 UKRAINE. Je možné žádat o diplomy WAU v mnoha variantách: Za smíšený provoz na různých nebo jednom pásmu, za CW provoz na více nebo jednom pásmu a totéž za SSB provoz, dále budou vydány diplomu za provoz na pěti pásmech CW nebo SSB provozem (tedy za 5x 27 QSL z různých rajonů) WAU-5BCW ataké za CW provoz na 9 pásmech WAU-9BCW, diplomy WAU za digitální druhy provozu, nebo zvlášť za PSK31 a RTTY,atp.Úplné znění podmínek a pomůcky k vypsání žádostí naleznete na stránkách https://www.qsl.net/ut4um/english.htm .

Jednotlivé rajony Ukrajiny mají tyto dvoupísmenné zkratky:

01 – CH 10 – KI 19 – RI
02 – CN 11 – KO 20 – SL
03 – CR 12 – KR 21 – SU
04 – DN 13 – KV 22 – TE
05 – DO 14 – LU 23 – VI
06 – HA 15 – LV 24 – VO
07 – HE 16 –NI 25 – ZA
08 – HM 17 – OD 26 – ZH
09 – IF 18 – PO 27 – ZP

 

Diplom URDA (Ukrainian Regional District Award)

URDA

Tento diplom vydává LRU - Liga radioamatérů Ukrajiny. Obdobně jako naše území je rozděleno na okresy, území USA na counties, je Ukrajina rozdělena t.č. na celkem 775 rajonů

(čas od času dochází slučováním event. dělením ke změnám). Ty se v radioamatérském provozu označují kódy sestávajícími ze dvou písmen a dvou číslic (např. CH-10, DN-03 apod.). Základní diplom URDA se vydává za spojení se 100 rajony, s názvem URDA-100, další třídy jsou URDA-200, URDA-300 …. URDA-700, vydávané jako nálepky na základní diplom. Za spojení se všemi rajony bude žadateli vydána plaketa.

Platí všechna spojení s ukrajinskými stanicemi od 24.8.1991, o samostatné diplomy je možné žádat za spojení různými módy (MIX, CW, SSB, DIGI), za spojení na některých pásmech nebo na jednom pásmu (včetně WARC), za spojení pouze na VKV. Neplatí ovšem spojení přes převaděče. Doporučené kmitočty pro navazování spojení s ukrajinskými stanicemi hlavně při pořádaných expedicích do vzácných a neobsazených rajonů jsou pro CW: 1825, 3525, 7025, 10125, 14025, 18105, 21025, 2428025 kHz a pro SSB: 1855, 3655, 7085, 14185, 18125, 21185, 24935, 28325 kHz. Zvýrazněné kmitočty jsou používané nejčastěji.

Prvá žádost o diplom je uschována u manažera diplomu, pro vyšší třídy se zasílají pouze doplňkové údaje. Manažerem UARL kterému se zasílají žádosti je Vladimir A. Stepanenko, P.O. box 28, Chernihiv-postamt, 14000, Ukraine. Je možné žádat i prostřednictvím internetu na E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poplatek za vydání diplomu je pro zahraniční amatéry 10 USD, všechny zásilky jsou žadatelům posílány doporučeně. Podmínky v originále (i v anglickém jazyce), včetně seznamu všech rajonů s uvedením jejich kódů najdete na stránkách http://uarl.com.ua/urda/.

 

WURCA (Worked Ukrainian Cities Award)

WURCA

Tento diplom se vydává za spojení s 100 různými ukrajinskými městy od 1.1.1994 a to bez ohledu na druh provozu a pásma, na kterých byla spojení navázána. Diplomy vyšších tříd jsou za spojení s 200, 300 a 400 městy, seznam měst jich obsahuje celkem 458 a za spojení se všemi se vydává plaketa. Jinak platí v plné šíři to, co je uvedeno v posledním odstavci u předchozího diplomu URDA, jen WEBová stránka tohoto diplomu má adresu jinou - http://uarl.com.ua/wurca/ a najdete tam originální znění podmínek diplomu, formuláře k žádosti o diplom a také abecední seznam měst s uvedením oblasti, do které město patří.