Některé organizace se snaží povzbudit stávající slabou aktivitu na radioamatérských pásmech a vydávají proto série nenáročných diplomů dostupných i začínajícím radioamatérům. Ty které přinášíme jako prvé jsou dokonce zdarma a můžete je mít zpět od vydavatele ještě tentýž den, kdy odešlete svou žádost. Jedny z nejsnazších vydává Ruský telegrafní klub R-CW-C. Jedinou podmínkou je navázat telegrafním provozem potřebný počet spojení a prostřednictvím internetu zaslat výpis z deníku. Vlastní diplom pak získáte obratem ve formátu PDF a můžete si jej uložit na HD nebo CD, kdo má raději na stěně papírový, může si jej sám vytisknout, nebo mu tuto službu poskytne nejbližší fotolab ve vynikající kvalitě.

Takovýchto diplomů se již vydává ve světě více jak 500, jen s publikací jejich podmínek to u nás poněkud pokulhává, stejně jako s uznáváním elektronicky potvrzovaných spojení pro diplomy vydávané u nás. Podmínky prvé série diplomů EDCW již byly u nás uveřejněny jednak v 10. čísle „Zpravodaje ČRK“, jednak ve 12. čísle časopisu Praktická elektronika – Amatérské radio. Možná pozorní čtenáři zjistili, že údaje tam uveřejněné nějak nekorespondují s diplomy – v podmínkách diplomů na některý měsíc a na samotných diplomech jsou uvedeny rozdílná data, některá dokonce neodpovídají ani skutečné periodě (rozdíl ± jeden den) správnému zařazení příslušného znamení zvěrokruhu, vydavatele jsme na to upozornili. Dokonce u dvou period byl prohozený název. Některé závady jsou dnes odstraněny, diplomy mají nyní odlišné provedení oproti těm, které byly uveřejněny, data by se ovšem musela měnit při přestupných letech a proto jsou fixní. Nově uvedené podmínky jsou tedy platné trvale. Snaha k oživení pásem – hlavně telegrafních je chvályhodná a doufejme, že alespoň částečně bude na amatérských pásmech znatelná.

 

Diplomy RCWC

Všeobecné podmínky

Všechny diplomy RCWC jsou vydávány na formátu A4 všem radioamatérům – nejen členům klubu zdarma v elektronické formě, žádosti je možné psát volnou formou s uvedením potřebných údajů: pro prvé dva dále uvedené je zapotřebí uvést datum spojení, čas UTC, pásmo v MHz, přijatý report a prohlášení že jsou všechna spojení navázaná telegrafním provozem (evt. uvést v přehledu i sloupec „mód“ a vypsat u každého spojení CW). Pro další (například za prefixy na kontinentech apod.) stačí pouze pořadové číslo, volačka stanice, prohlášení o telegrafním provozu a o tom, že všechna spojení byla navázaná po datu, které je pro daný diplom platné (vesměs 1.1.2000). Na stránkách www.rk6ax.jimdo.com najdete i vzor žádostí, jehož hlavičku si můžete zkopírovat na svoji žádost. Vlastní žádosti je možné zasílat v angličtině ve WORDu, EXCELu či TXT formátu. Všechny diplomy jsou také vydávány pro posluchače za poslechy potřebných stanic! Žádosti se zasílají jako samostatná příloha emailu, kdy soubor se žádostí nazvete vlastní značkou a názvem diplomu (např. OK4YY-EDCW), vlastní email adresujete buď na rk6ax(at)mail.ru, nebo rk6ax(at)yandex.ru a v názvu uvedete >Award application EDCW< event. zkratku jiného žádaného diplomu. Hlavičku a část textu jedné takové žádosti zde máte na ukázku, doufám že poslouží každému, kdo dosud o diplomy nežádal.

_______________________________________________

 

APPLICATION OK2QX

FOR THE EDCW AWARD

___________________________________________________________

 

CALLSIGN: OK2QX

CATEGORY-BAND: ALL

CATEGORY-MODE: CW

CLUB: Russian CW Club No. 354

NAME: JIŘÍ P E Č E K

ADDRESS: Riedlova 12, CZ-75002 PŘEROV

ADDRESS-COUNTRY: Czech republic

EMAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

JANUARY – CAPRICORNUS

======================================================

All QSO’s on CW mode in December 2012

 

DAY UTC MHz CALL RST rcvd

 

J 23 0641 14 RW9JD 599

A 22 2204 3,5 DM3A 599
N 23 0915 10 EA6NB 599

= = = =

U 23 0657 14 RK9UT 599

S 22 1135 10 EA2SS 599

 

=======================================================

Please, send me the Award in PDF form to the j.pecek(at)email.cz .

Dec 23th, 2012 OK2QX, Jiri Pecek

________________________________________________________________


Série EDCW – Every Day with CW

Jedná se celkem o 12 diplomů, vydávaných za spojení navázaná během „vlády“ jednotlivých znamení zvěrokruhu. Ta trvají vždy přibližně měsíc (cca od 21. dne v jednom měsíci po 21. v měsíci druhém, platná data viz dále). Spojení se navazují výhradně telegrafním provozem na libovolných pásmech včetně WARC s takovými stanicemi, aby z prvých písmen jejich suffixů bylo možné složit latinský název příslušného měsíce a znaku zvěrokruhu. Pokud je některé písmeno obsaženo dvakrát, je třeba navázat spojení se dvěma různými stanicemi, nelze projeden diplom uplatnit některou stanici vícekrát. Platí i spojení navázaná během závodů pořádaných v daném období. Příklad: K8IJ = I, 2E0JCA = J, OH0/OK2BOB = B atp.

Začátek a konec jednotlivých období se počítá v čase UTC a jednotlivé názvy které je nutné z prvých písmen suffixu složit jsou tyto (vždy od 00.00 do 23.59 UTC uvedeného období):

 

 

 

«January Capricornus» 22.12 - 20.01

«February Aquarius» 21.01 - 19.02

«March Pisces» 20.02 - 20.03

«April Aries» 21.03 - 20.04

«May Taurus» 21-04 - 21-05

«June Gemini» 22.05 - 21.06

«July Cancer» 22.06 - 22.07

«August Leo» 23.07 - 23.08

«September Virgo» 24.08 - 22.09

«October Libra» 23.09 - 22.10

«November Scorpius» 23.10 - 21.11

«December Sagittarius» 22.11 - 21.12

Žádosti se zasílají elektronicky vždy hned po splnění podmínek příslušného období, nejpozději však do 10 dnů poté, co skončí vláda příslušného znamení zvěrokruhu. Diplom vám přijde obratem, diplomy za jednotlivé znaky zvěrokruhu mají každý jiný vzhled. V průběhu jednoho roku jich tedy můžete získat 12.

 

Série „The Games of Friends“

Tato série diplomů (za telegrafní spojení v každém kalendářním měsíci můžete získat jeden) se vydává za podmínek, které jsou velmi jednoduché: v průběhu měsíce (vždy od 00.00 UTC prvého dne, do 23.59 UTC posledního dne v měsíci) je třeba navázat 100 telegrafních spojení, a to 50 s různými stanicemi v Rusku a 50 se stanicemi alespoň ve 25 jiných zemích DXCC.Diplomy za jednotlivé měsíce mají různé motivy a žádosti se přijímají od splnění podmínek, ale nejpozději do 10. dne v následujícím měsíci (tzn. za lednová spojení do 10.2.). V žádosti je třeba uvést volací znaky stanic, den, UTC a pásmo a v hlavičce žádosti prohlášení, že všechna spojení byla navázána telegraficky v příslušném měsíci. Volačky stanic seřadíte abecedně - napřed 50 z Ruska a další pak rovněž podle zemí, aby byla snadná jejich kontrola. Radioamatéři kteří pracují rádi hlavně telegraficky, jsou vítáni mezi členy klubu R-CW-C, podrobnosti najdete na WEBu http://www.rk6ax.jimdo.com/.

(později bude doplněno o další série, ev. diplomy jiných vydavatelů)