VerticalAutorem publikace není nikdo jiný, než známý Rudy Severns, N6LF. I když on sám tvrdí, že nejde o knihu, ale jen o pár poznámek, jde o velmi hodnotný materiál, patřící k tomu nejlepšímu, co lze o vertikálních anténách najít. Knížka zatím není zcela hotová, jde o první „nástřel“, ale i tak tam najdete většinu toho, co hledáte.

 

1. LF/MF přehled

1.0 Úvod

1.1 Dlouhé vlny

1.2 Charakteristiky země

1.3 EIRP a vyzářený výkon

1.4 Pár základních pouček

1.5 Modelování a výpočty

1.6 Prodlužovací cívky

1.7 Příklady starších LF/MF antén

2. Krátké neprodloužené vertikály

2.0 Úvod

2.1 Náhradní schéma krátkého vertikálu

2.2 Definice Rr bezeztrátové antény

2.3 Definice Rr, Pr, Pg a Rg nad reálnou zemí

2.4 Rr z modelu NEC

2.5 Výpočet Rr

2.6 Efektivní výška h

2.7 Xi a Xc z modelování

2.8 Výpočet Xc a Xa

2.9 XL, RL a účinnost

2.10 Napětí a proudy

3. Kapacitní prodloužení (kapacitní klobouk)

3.0 Účinnost

3.1 Účinnost s kapacitním prodloužením

3.2 Xi s kapacitním prodloužením

3.3 Rr s kapacitním prodloužením

3.4 Antény poněkud realističtěji

3.5 Využití stožáru jako podpěry

3.6 Složitější kapacitní prodloužení

3.7 Deštníkové kapacitní prodloužení

3.8 Horizontální (ploché) deštníky

3.9 Deštníky se šikmými dráty

3.10 Kombinace deštníků se šikmými dráty a plochých deštníků

3.11 Rc a vodiče

4. Induktivní prodloužení

4.0 Úvod

4.1 Pozice prodlužovací cívky

4.2 Pozice prodlužovací cívky při kapacitním prodloužení

4.3 Uzemněný stožár jako vertikál

4.4 Ladění více částí (skládané unipóly i fázované soustavy)

4.5 Ladění více částí - příklady

4.6 Smyčkové antény

4.7 Uzemněné stožáry a ladění více částí

5. Zemní systémy pro LF-MFVertikál - pata

5.0 Proč potřebujeme zemní systém?

5.1 Výběr zemního systému

5.2 Rozměry zemního systému

5.3 Náhradní schéma napájecího bodu

5.4 Definice Pr, Pg, Rr a Rg

5.5 Účinnost se zemními ztrátami

5.6 Jednoduchá poučka

5.7 Zemní systém neprodlouženého vertikálu

5.8 Zemní systémy pro obydlené oblasti

5.9 Rozsáhlejší zemní systémy

5.10 Elevované (skloněné) zemní systémy

6. Návrh a výroba prodlužovací cívky (zatím nezveřejněno)

6.0 Úvod

6.1 Jak velkou indukčnost?

6.2 Symboly a zkratky

6.3 Výpočet indukčnosti

6.4 Geometrické poměry

6.5 Návrh cívky pomocí grafů

6.6 Připravte si vlastní grafy, vypočítejte si sami

6.7 Výroba cívky

6.8 Vliv tvaru tělesa (kostry) cívky

6.9 Proměnné cívky

6.10 Vinutí - napětí, proudy a výkonová ztráta

6.11 Skříňky

6.12 Odpor vinutí

6.13 Faktor skinefektu Ks

6.14 Faktor blízkosti Kp

6.15 Vinutí z licny

6.16 Vlastní rezonance

Knížku najdete na Rudyho stránkách http://www.antennasbyn6lf.com/2017/02/lf-mf-antenna-notes.html nebo si ji můžete stáhnout zde  (9.3 MB).

73 Martin, OK1RR