Belden cableTyto kabely můžeme s výhodou použít pro napájení přijímacích antén. Vzhledem k tomu, že obsahují celkem 4 kroucené páry, lze další páry využít např. k napájení předzesilovače, přepínání filtrů apod. a není nutné se zabývat konstrukcí napájecí výhybky, oddělující stejnosměrné napájení od vf signálu. Některé významné vlastnosti, jako např. potlačení soufázových (plášťových, CM) proudů lze ještě vylepšit použitím plášťové tlumivky, čímž se lze dostat na lepší hodnoty, než jakých dosáhneme s běžným koaxiálním kabelem (právě to je důvodem, proč se upustilo od koaxiálních datových rozvodů a používají se téměř výhradně tyto kabely).

Bližším pohledem také zjistíme, že jejich vf parametry jsou velmi zajímavé, zejména pro kmitočty do 10 MHz. Zopakujme si proto v krátkosti význam a rozdíly mezi jednotlivými kabely, jak je definováno v ISO/IEC 11801:200.

 

U/UTP

Kabel bez jakéhokoliv stínění (Unscreened), jen s kroucenými páry (Twisted Pair). Běžný nestíněný kabel, označovaný jako UTP kabel.

 

F/UTP (FTP)

Celkové stínění fólií (F) s nestíněnými kroucenými páry (UTP). Tento kabel je velmi podobný základnímu běžnému UTP kabelu s přidáním fólie (většinou hliníkové) pod hlavní plášť kabelu. Další běžný název pro tento kabel je FTP. F/UTP kabely jsou běžné v 10GBaseT aplikacích.

 

S/UTP

Celkové stínění opletením (braid Screen) s nestíněnými kroucenými páry (UTP). Tento kabel je občas označován jako STP kabel, ale mějte na paměti, že takovou zkratkou se někdy označuje i následující kabel s jinou konstrukcí. Pro jistotu vždy zkontrolujte, jaké konstrukce je daný kabel.

 

SF/UTP

Celkové opletení (S) a stínění fólií (F), společně s (navzájem) nestíněnými kroucenými páry (UTP). Tento kabel také bývá označován jako STP kabel. Kabely s celkovým opletením a fólií jsou velmi efektivní při potlačení rušení (EMI).

 

S/FTP

Celkové opletení (S) s páry stíněnými fólií (FTP). Stínění pod pláštěm je opletením a každý pár je obklopen vlastní fólií. Účelem přídavné fólie na jednotlivých párech je zmenšit množství přeslechů (crosstalk).

 

F/FTP

Celkové stínění fólií (F) s fólií stíněnými individuálními páry (FTP). Podobně jako F/UTP kabelů, tyto stíněné kabely se často používají v 10GBaseT aplikacích.

 

U/FTP

Bez celkového stínění (U), ale s fólií stíněnými samostatnými páry (FTP). Tento typ kabelů je také běžně používán v 10GBaseT aplikacích.

Prakticky vždy je spolu se stíněním použit i tenký vodič, tzv. "drain wire", usnadňující montáž kabelu pokud používáme RJ45 koncovky se stíněním.

Příkladem F/UTP kabelu, může být 1633E Cat5E firmy Belden (datasheet zde), vhodný pro všechny běžné instalace v budovách. Vodiče jsou plné (drát) AWG24 se stíněním hliníkovou fólií (+ AWG26 „drain wire“). Kabel splňuje všechny běžné normy a s vnějším průměrem 6,0 mm je bez problémů použitelný s většinou RJ45 konektorů. S maximálním napětím 72V a trvalým proudem 1,5A (@ 25'C) je bez problémů použitelný i pro PoE aplikace. Pro nás bude zajímavé to, že impedance jednoho páru je 112 – 115 Ω.

UTP kabel - data