I když je středovlnné rozhlasové vysílání na ústupu, stále je na řadě míst tak silný signál středovlnných vysílačů, že působí problémy při příjmu zejména na 160 m. Pro toho, kdo musí z takového místa pracovat, je pak jediným řešením účinný filtr, potlačující kmitočty pod 1800 kHz.

Popsaný filtr je horní propust 9. řádu Čebyševova typu. Konstrukci vyvinul a nabízel Jack Smith, K8ZOA – Clifton Laboratories (Clifton VA, USA) pod označením Z10022A (původní dokumentaci si můžete stáhnout zde).

Technické údaje:

 • Typ filtru: Čebyšev 11. řádu
 • Zvlnění v propustném pásmu: < 1 dB
 • Vstupní a výstupní impedance: 50 Ω
 • Kmitočet zlomu: 1,8 MHz
 • Vložný útlum na kmitočtu zlomu: typicky 1,6 dB
 • Potlačení v nepropustné části pásma: > 90 dB, typicky > 100 dB
 • ČSV na vstupu: < 3 (1,8 - 30 MHz)
 • Konektory: plošky na desce pro přímé připojení, příp. pinová lišta 0.1” nebo vertikálně montovaný SMA
 • Výkonová zatížitelnost: pouze pro příjem, max. výkon na vstupu < +20 dBm
 • Rozměr plošného spoje: 84,9 x 45,5 mm (originál 88,9 mm x 38,1 mm)
 • Výška: cca 25 mm

„Reinkarnace“ filtru Z10022A se od originálu liší pouze použitými toroidními jádry cívek – místo původních FT50-7 byly použity FT68-2. Nic však nebrání použít původní jádra, budou-li k dispozici. Místo SMD kondenzátorů velikosti 0805 je použita velikost 1206. Velikost 0805 lze ovšem také použít. Problém může nastat s kondenzátory ohledně jejich hmoty – originál používá kondenzátory z hmoty NPO (příp. NP0 či C0G, jde stále o tutéž hmotu). Ty se u nás obtížněji shání, místo toho vám prodejce bude nabízet kondenzátory z hmoty X7R, která však není určena pro rezonanční obvody. Doporučuji držet se NPO, jinak nelze zaručit ani teplotní stabilitu, ale především potlačení v nepropustné části pásma – to může být s kondenzátory X7R až o 10 dB horší.

Autor upozorňuje, že při umístění filtru do krabičky nesmí být vzdálenost od kovové stěny menší, než 0,5“ (tedy 12,7 mm) a lepší jsou vzdálenosti větší, třeba 1“ (25,4 mm). Jde-li především o potlačení v nepropustné části pásma, mohu doporučit umístění filtru v plastové krabičce a do vstupního přívodu zařadit buď CM tlumivku (tlumivku k potlačení common mode – plášťových, soufázových proudů), příp. oddělovací transformátor. Vhodné jsou 2 závity na primáru i sekundáru na „dlouhém“ dvouotvorovém jádru BN73-6802.

Schéma filtru

Schéma filtru

Tabulka cívek:

Cívka

Indukčnost (μH)

Počet závitů

Délka drátu (cm)

L1, L6

2,55 22 39,1

L2, L5

1,67 18 32,0

L3, L4

1,63 17 30,2

vinuto na toroid Amidon T68-2 (červený, ø 17,5 mm) drátem CuL max. ø 1 mm

Rozmístění součástek

Rozmístění součástek

 

Podklady pro výrobu plošných spojů ve formátu Gerber si můžete stáhnout zde. Stačí soubor (archiv .zip) odeslat výrobci.

Kmitočtová charakteristika filtru

Kmitočtová charakteristika


Pozn.:

Jackovy stránky bývaly velmi zajímavé a užitečné, popisy jeho konstrukcí obsahovaly nejen schémata, konstrukční detaily a postupy při nastavování, ale i podrobné výsledky měření. Krátce po smrti majitele firmy však stránky zmizely a s nimi i veškerá dokumentace. Práva totiž koupila firma DX Engineering, které se pochopitelně detailní popisy konstrukcí se schématy nehodily.

Etickou stránku věci nebudu komentovat, jsou to Američané a jejich upjatost ke komerční stránce věci je pověstná. Praktickou stránku ano – přes všechny sliby a ujišťování nabízí DX Engineering z celé původní produkce Clifton Laboratories pouze oddělovací zesilovač (buffer) Z10000 a zesilovač s vysokým ziskem Z10046. Ostatní výrobky buď nebyly zatím uvedeny na trh nebo nenávratně zmizely. Buď jak buď, přičiněním DX Engineering zmizel velký kus hodnotné dokumentace, opět je méně výukového materiálu a známý radioamatérský princip „shared knowledge“ (sdílených vědomostí) opět dostal nafrak.