Jeden zapomenutý, ale stále aktuální článek o vyhlídkách expedice na Bouvet...

V následujícím článku bych se chtěl pokusit shrnout vyhlídky plánované polské expedice 3Y0I na úspěch. Předesílám, že jde o můj subjektivní pohled na věc, který vznikl na základě mnou shromážděných informací a mých zkušeností. Uveřejňuji ho na svoji vlastní odpovědnost. Nemám v úmyslu cokoli či kohokoli znevažovat nebo zpochybňovat, nicméně se do mého pohledu promítají zkušenosti s 3Z9DX. Bouvet (3Y5X) sice mám potvrzený, nicméně by mě tato země zajímala zejména na nižších pásmech. Po odvolání 3Y0Z však již nedoufám…

Nic z uveřejněných materiálů není stanoviskem OKDXF – této nadaci chci pouze poděkovat za prostor ke zveřejnění tohoto článku.


Před jakýmikoli úvahami je nutné připomenout, že s předchozí expedicí na Bouvet (3Y0Z) neuspěl tým, který má za sebou zkušenosti s antarktickými expedicemi VP8SSI, VP8THU (oba South Sandwich), VP8ORK (South Orkney), VP8GEO (South Georgia), 3Y0PI, 3Y0X (oba Peter I.), VK0IR (Heard), FT5ZM (Amsterdam) a „neantarktickými“ HK0NA (Malpelo), K5D (Desecheo), K1N (Navassa), NH8S (Swains) a K9W (Wake) a dalšími expedicemi např. na Baker-Howland, Saba, Bhutan, Kingman Reef, Easter, Kure, Fiji, Spratly, Conway Reff, Palmyra atd. a během svých aktivit navázal přes 4 600 000 (čtyři miliony šest set tisíc!) QSO.

BetanzosTým neuspěl kvůli rozhodnutí kapitána lodi M/V Betanzos (IMO 7310923), což je rybářská loď, určená k vlečení sítí (Trawler), která je zároveň plovoucí továrnou na rybí produkty. Postavena byla v roce 1974, váží 1438 tun a její rozměry jsou 72,05 × 12,5 m. Pro expedici byly zajištěny rovněž dvě helikoptéry, které prošly důkladnou, 100 hodin trvající kontrolou. Kapitán (který v tomto případě zodpovídá za bezpečnost všech osob na palubě) dal přednost bezpečnosti a ochraně životů posádky a členů expedičního týmu před realizací velmi riskantního podniku. Jen pro ilustraci – loď se dostala do takového počasí, že se tento bezmála 1500 tun těžký kolos naklonil o 30o a v této pozici byl 4 dny. Impulsem k ukončení byla předpověď počasí, která neslibovala žádné zlepšení během následujících 2 týdnů...

3Y0I

DX-World obdržel informace od blíže neurčeného norského kontaktu o obnovení licence 3Y0I. Norským polárním institutem bylo rovněž vydáno letové povolení, platné až do února 2019. Blíže neurčený kontakt DX-Worldu však naznačuje, že expedice by mohla být uskutečněna někdy v letošním roce.

Expedice, původně plánovaná na konec roku 2017, byla na žádost organizátorů expedice 3Y0Z zrušena. Vzhledem ke zrušení 3Y0Z se členové původního týmu nyní vrací k realizaci projektu a přípravám na první polskou expedici na subantarktický ostrov Bouvet, které by se měli zúčastnit 3Z9DX, SQ8X, SP3DOI, YU4DX a J69DS.

Pro účely expedice byla pronajata 24 m vysoká námořní jachta s plachtami PowerSail a 2 motory 250 HP, přizpůsobená pro pohyb v extrémních povětrnostních podmínkách. Během pobytu na ostrově zajistí ochranu před špatným počasím řádně konstruované expedičními stany. Celá expedice je financována ze soukromých zdrojů účastníků.

Bouvet - mapaExpedice začne v Jižní Africe, odkud bude zahájena plavba na ostrov Bouvet. Ve vzdáleném jihu Atlantiku tedy účastníci expedice urazí více, než 2800 námořních mil (5200 km)!

Po vylodění na Bouvetu má být postaven tábor s KV pracovišti na ledovcově plošině, pokrývající 93% povrchu ostrova. Pokud počasí dovolí, měli by se účastnící expedice dostat na Olavtoppen - nejvyšší vrchol ostrova, čnící do výšky 760 metrů nad mořem.

Expedice se uskuteční během subantarktického léta na jižní polokouli. Mořská cesta v bouřlivých podmínkách trvá asi 12 dní jedním směrem. Pokud je počasí příznivé, stráví účastníci na ostrově asi dva týdny. Pokud bude vítr příznivý, bude expedice trvat asi měsíc a půl.

 

Jaké jsou vyhlídky?

Expedice na Bouvet, která proběhla v roce 1989 pod značkou 3Y5X trvala 16 dnů a 5 operátorů navázalo celkem 49 000 QSO. Byla to první velká expedice a rozhodně nestačila, i když proběhla v době maxima sluneční činnosti, tedy nejlepších podmínek. Nová expedice by tedy měla udělat nejméně stejně tolik, bohužel se nyní nacházíme na začátku minima, podmínky jsou velmi špatné a důraz proto bude kladen na dolní pásma. Pro nás je směr na Bouvet poměrně lehký (azimut 187o, vzdálenost 11 655 km), během geomagneticky klidných dnů by tedy spojení na 160 – 30 m nemělo být problémem. Všechno ovšem bude záležet na expedičních anténách na Bouvetu a zejména na operátorech. U nich se tedy zastavíme.

Dom, 3Z9DX zatím nikdy nedodržel, co slíbil. Je sice zkušeným cestovatelem, na cestách prý tráví více, než 200 dnů v roce, ale mnoho nejasností je už kolem jeho značky. Dosud zaužívaná praxe v Polsku je taková, že oficiálním prefixem je SP a SQ a každý držitel značky s prefixy 3Z a HF je držitelem běžné licence s tímto oficiálním prefixem. Prefixy 3Z a HF jsou speciální a používají se při zvláštních příležitostech po omezenou dobu. S radioamatérem jménem Dom Grzyb je však svázána pouze značka 3Z9DX a „coby ex“ též SQ9KWW, což je ovšem klubovní značka. Ještě 21. 8. 2013 uvádí DX Coffee Dominika jako HL3/SQ9KWW, značku 3Z9DX tedy ještě v roce 2013 nepoužíval.

Jeho deník na QRZ.COM obsahuje přes 140 000 QSO, z čehož je přibližně polovina provozem CW, zbytek pak SSB. Pokud by někdo měl navázat tolik spojení během posledních 5 let, musel by být na pásmech slyšet, musel by bodovat v závodech. Žádné stopy jeho zvýšené aktivity se mi však najít nepodařilo. Že by jeho deník na QRZ.COM obsahoval „fake QSOs“, kterými chce předstírat operátorskou zkušenost? Na eQSL.cc registrován není, na LoTW ano.

Dosavadní aktivity 3Z9DX přinesly spíš podprůměrné výsledky. Expedice T31T v obsazení 3Z9DX, SP3DOI a SP7VC (pouze SSB op.) proběhla v období 5. - 15. 10. 2016 a počty navázaných spojení byly následující: CW-11 462, SSB-16 573 a RTTY-2 359, celkem 30 394 (SSB > CW!!). Expedice TI9/3Z9DX za účasti 3Z9DX, TI2HMJ, SP8SIW, RA9USU proběhla v období 16. - 25. 2. 2015 a přinesla 15 870 QSO. Je třeba podotknout, že TI2HMJ toho moc neudělal, zato Dima, RA9USU je špičkovým CW expedičním jezdcem a pro něj samotného by nebyl problém za 10 dnů provozu udělat zmíněných 16 000 QSO. O tom, jak přispěl 3Z9DX a SP8SIW lze jen diskutovat.

Alejandro Cao de BenosJednomužná expedice P5/3Z9DX v termínu 20. - 21. 12. 2015 přinesla pouze 784 QSO, pouze SSB. Začátkem roku 2016 jsme uveřejnili článek s názvem „Je P5/3Z9DX podvod?V reakci na článek mi (OK1RR) začal 3Z9DX vyhrožovat soudním stíháním. Důvodem byly pochyby, které jsem vyjádřil na základě vyjádření podivného španělského šlechtice Alejandra Cao de Benos, který coby zvláštní delegát Výboru pro kulturní vztahy se zahraničím vlády Korejské lidově demokratické republiky aktivitu 3Z9DX popřel a vyloučil. Další zjišťování mnoho nepřineslo, jen se ukázalo, že señor Alejandro je osobou nedůvěryhodnou. ARRL aktivitu uznala, proto jsme konstatovali, že P5/3Z9DX podvodem není, i když pochybnosti v koutku duše zůstaly. Oprava sice zastavila příliv výhrůžek, nicméně pochyby byly oprávněné, neboť P5/3Z9DX pracoval pouze na dvou pásmech, s malým výkonem, špatnými anténami a výhradně SSB. K uspokojení poptávky po P5 tedy rozhodně nedošlo a kolosální aktivita, o které se diskutovalo v kuloárech se nekonala, ani nejsou vyhlídky na její uskutečnění. 3Z9DX je tedy dál v DX komunitě považován za osobu nedůvěryhodnou – ne-li přímo za podvodníka, pak za člověka, neschopného realistické úvahy, který si rád ukousne větší sousto, než dokáže spolknout. Zatím vždy platilo, že je-li ve hře 3Z9DX, příliš se mlží a příliš mnoho základních informací je neověřitelných.

Homer the hamLeszek, SP3DOI je prokazatelně jediným zkušeným DX operátorem. SQ8X (nar. 1975) přiznává „rusty CW“. J69DS (nar. 1965) má v deníku na QRZ.COM spojení jen SSB a FT8. YU4DX (nar. 1979) má licenci od roku 2014 a vystavuje na odiv členství v SKCC a FISTS, tedy nic, co by dokazovalo nějaké operátorské kvality.

Při pouhém srovnání se zkušenostmi týmu a zajištěním expedice nelze nevzpomenout na Spejbla, Hurvínka, Máničku a pejska Žeryka. Vyhlídky expedice 3Y0I na úspěch konvergují k nule a lze je shrnout do několika bodů:

  • pokud má expedice proběhnout během subantarktického léta na jižní polokouli ještě tento rok, měli by organizátoři sebou hodit a zveřejnit co nejvíc relevantních informací (včetně fotodokumentace) v co nejkratší době, jinak budou sponzory shánět jen velmi těžko.

  • tým je početně i operátorsky slabý. Na místě by byla posila v podobě nejméně jednoho Nora, který na ostrově už byl a dokáže tým vést i v extrémních podmínkách. Chybí nejméně 5-6 špičkových CW expedičních jezdců se zkušeností z antarktických expedic. Operátor, který nejezdí CW by byl užitečnější jako podpora na pevnině.

  • bylo by vhodné zveřejnit jméno lodi a jméno jejího majitele. Příslušné údaje by pak mohl dohledat v lodních registrech každý, kdo uvažuje o sponzorování expedice.

  • Kontejnerpro pobyt a práci v extrémních podmínkách je v posledních letech zvykem používat ne stany, ale předem zařízené a kompletně vybavené kontejnery, které mohou být na místo přeneseny vrtulníkem a lze je tak okamžitě začít používat. Výstavba tábora v podmínkách, kdy „real feel“ (pocitová teplota) dosahuje -60oC může být velmi nebezpečná a pouhý pobyt v takových podmínkách je velmi vyčerpávající. Úvahy o stanech opravdu patří do doby Františka Běhounka…

Ještě je na místě úvaha o podmínkách šíření. Dělat tak náročnou expedici v období minima sluneční činnosti považuji za diskutabilní. Pokud nás nečeká další Maunderovo minimum, bylo by rozumné celý podnik odložit o nějakých 5 let. Bude-li pokračovat sestupný trend v amplitudě slunečních cyklů, bylo by naopak odkládání zbytečné, aspoň z pohledu Evropanů. Zcela jiná situace však nastane, podíváme-li se na podmínky šíření pohledem ze středozápadu USA (W0) nebo ze západního pobřeží Kanady.

S ohledem na očekávatelné investice je na místě úvaha o tom, jestli se vůbec expedice v tomto termínu (subarktické léto na jižní polokouli) vyplatí.

Azimuthal Map Bouvet

Po celkovém zhodnocení tedy nezbývá, než konstatovat, že expedice 3Y0I je za stávajících podmínek personálně i materiálně nezajištěná a nemá předpoklady uspět. Pokud se přesto uskuteční, lze očekávat jen další otazníky, pochybnosti a dohady.

73,
Martin, OK1RR