Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Soufázové plášťové proudy, tekoucí po vnějším povrchu opletení koaxiálního kabelu, mohou být příčinou celé řady negativních jevů, od rušení až po deformaci vyzařovacího diagramu antény. K jejich potlačení se používají symetrizační členy, avšak velmi dobře fungují prosté tlumivky, pokud představují vysokou impedanci převážně rezistivního charakteru (Rs > Xs), vloženou do cesty těchto proudů [1]. Právě charakter této impedance je důležitý, neboť impedance převážně reaktančního charakteru (Rs < Xs) může být v některých případech "doladěna" do rezonance, čímž může dojít nikoli k potlačení nežádoucích soufázových proudů, ale naopak k jejich zesílení.

SALA (Shared Apex Loop Array) [1], [2] je širokopásmová směrová přijímací anténa, tvořená dvěma uzavřenými, nezakončenými sfázovanými trojúhelníkovými smyčkami, využívajícími společnou nevodivou podpěru (obr. 1).

O symetrizaci se dočteme v každé anténářské příručce, stejně jako o tom, že pokud ji zanedbáme, dojde k deformaci vyzařovacího diagramu a ke vzniku plášťových proudů. Někde se dočteme, že tak může docházet ke vzniku rušení příjmu rozhlasu nebo televize nebo rušení jiných zařízení a v případě přijímací antény bude její napáječ fungovat jako sběrač rušení. Bohužel je však velmi rozšířená představa, že některé typy antén lze napájet bez balunu. Internet snese všechno, v jednom čtenáři velmi dobře hodnoceném článku jsem se např. dočetl následující: