Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Ukrajinští radioamatéři sdružení v několika klubech (UCC, UDXC, UCWC aj.), vědomi si finanční náročnosti a z toho důvodu značné nedostupnosti hlavních světových diplomů jejichž základ je v populárním diplomu DXCC, se rozhodli vydávat diplomy, jejichž podmínky jsou totožné s podmínkami diplomového programu ARRL. Obdobně jako od ARRL, i ze strany UARL budou za nejvyšší třídy vydávány plakety. Pracovat na získání těchto diplomů však mohou radioamatéři všech zemí světa a vzhledem k ke stále zvětšujícímu se počtu účastníků v Ukrainian DX contestu, bude možné spojení tam navázaná uplatnit pro získání těchto diplomů. Tím bude odstraněna hlavní překážka zabraňující mnoha radioamatérům o takový diplom zažádat – finanční nedostupnost.