Kalendář závodů  

Kalendář závodů

   

Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

Dnes 8

Yesterday 118

Week 273

Month 2843

Vše 301837

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Pásmo 60 m je standardní součástí kmitočtového přídělu pro radioamatérskopu službu nyní i v Argentině. Jen u nás věci jaksi zaostávají...

(Kam kráčaš DXCC? - časť I.)

Písal sa rok 1935, keď bol v októbrovom čísle časopise QST (ktorý vychádza až doteraz) publikovaný článok „Ako počítať zeme DXCC“. Autorom článku bol Clinton B. DeSoto, W1CBD. Základná podmienka bola veľmi jednoduchá: Každá oddelená (npr. hranicami) geografická alebo politická entita je považovaná ze zem DXCC. V prvom zozname DXCC bolo 150 zemí. Po 2. svetovej vojne prišlo k rozsiahlym zmenám na medzinárodnej scéne a tieto sa logicky odzrkadlili aj v zmenách kritérií DXCC. Prvý povojnový zoznam DXCC bol uverejnený v QST vo februári 1947 a bolo v ňom už 257 zemí. Spojenia do diplomu DXCC sa započítavajú od 15. 11. 1945. Od tohoto dátumu mohli totiž rádioamatéri v USA opať začať vysielať. Základná definícia zeme DXCC, tak ako ju definoval DeSoto W1CBD, však zostala zachovaná. V ďalších rokoch prešli kritériá DXCC niekoľkými drobnými zmenami, výraznejšie sa však zmenili až v roku 1988. Čo tomu predchádzalo?

(Kam kráčaš DXCC? - časť II.)

Pripomeňme si rok 1935, keď bol v októbrovom čísle časopisu QST uverejnený článok “Ako počítať zeme DXCC”, ktorého autorom bol Clinton B DeSoto W1CBD. Základná podmienka aby entita bola uznaná za samostatnú zem bola veľmi jednoduchá: každá oddelená (napr. hranicami) geografická alebo politická entita je považovaná za zem DXCC. Základná definícia zeme DXCC bola s niekoľkými drobnými zmenami zachovaná až do roku 1988, kedy prišlo k prvej výraznejšej zmene v kritériách DXCC.

(Kam kráčaš DXCC? - časť III.)

V kritériách DXCC prišlo od vzniku tohto programu k viacerým zmenám. K tým radikálnejším však prišlo až v roku 1998. Zmeny sa týkali definície zeme DXCC, kde bolo prijaté rozhodnutie že entita, ak chce byť zaradená do zoznamu zemí DXCC, musí spĺňať aspoň jedno z kritérií:

  1. musela byť členským štátom OSN, alebo
  2. jej rádioamatérska organizácia musela byť členom IARU, alebo
  3. mala od ITU pridelený samostatný blok prefixov

Ďalšie zmeny sa týkali vzdialenostných kritérií v prípade ostrovov, ale to teraz nie je podstatné. Na základe splnenia niektorého z uvedených kritérií boli do zoznamu zemí DXCC zaradené viaceré entity. Ostrovy Temotu (H40), polynézske ostrovy Markézy (FO/M) a Austral (FO/A), kaledónsky ostrov Chesterfield (FK/C) a ostrov Ducie (VP6/D).